ÅRSMØTE EIDSVOLL I VENSTRE 2019

Det er tid for årsmøte i lokallaget: Torsdag 31. Januar 2019 kl 18 – 21. Årsmøtet avholdes på rådhuset i Sundet.

Årsmøtet er en god mulighet for lokallagets medlemmer til å gi innspill både til programmet for årets kommunevalg, nominasjonsprosessen og lokallagets folkevalgte representanter. Det skal også velges delegater til årsmøtet i Viken Venstre, som avholdes 02. og 03.februar.

ÅM 01/18 KONSTITUERING

01.01 Registrering av fremmøtte

01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden

01.03 Velge møteleder, referent, protokollunderskriver

 

ÅM 02/18 AKTUELLE POLITISKE SAKER

01.01 Diskutere aktuelle politiske saker og behandle evt. Forslag til uttalelser

01.02 Saker til Viken Venstre (fylkesstyre, fylkestingsgruppen årsmøtet etc.)

 

ÅM 03/18 ÅRSMELDING OG ØKONOMI

03.01 Behandle kommunestyresgruppas årsmelding for 2018

03.02 Godkjenning av regnskap

03.03 Behandling av budsjett

 

ÅM 04/18 INNKOMMNE FORSLAG

Forslag fra medlemmene må være lokalleder i hende minst 5 dager før årsmøtet.

 

ÅM 05/18 HOVEDRETNINGSLINJER FOR VIRKSOMHETEN

05.01 Møter og aktiviteter framover- behandling av møteplan for 2019

 

ÅM 06/18 NOMINASJON OG VALG

06.01 Valg av lokallagsleder

06.02 Valg av nestleder

06.03 Fastsette antall styremedlemmer

06.04 Valg av styremedlemmer

06.05 Valg av eventuelle varamedlemmer

06.06 Valg av valgkomite

06.07 Valg av utsendinger til Viken Venstres årsmøte februar 2019

ÅM 07/18 AVSLUTNING