Venstres vil ha fødeavdelingen i Kristiansund

(Foto: Dreamstime.com)

Venstre fremmet forslag i bystyremøtet 29.01.19 der vi ber styret i Helse Møre og Romsdal sørge for at fødeavdelingen blir lagt til Kristiansund hvis sammenslåing skjer før SNR er realisert. Forslaget fikk seks stemmer; fra Venstre, Krf Og Høyre. Uttalelesen gjengis her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Venstre v/Ragnhild Helseth

Forslag til uttalelse som sendes styret i Helse Møre og Romsdal:

Kristiansund sykehus må beholde fødeavdelingen nå
Etter styrevedtak i Helse Møre og Romsdal om innsparingstiltak, er den store bekymringen nå hvordan fødetilbudet vil bli, spesielt for fødende bosatt i nordre del av fylket, i perioden fra nå frem til SNR står ferdig.

Fødeavdelingene i Molde og Kristiansund vurderes sammenslått, en ROS-analyse vil avklare om det er faglig forsvarlig. Vi mener at styret i HMR når de skal fatte vedtak i saken, må se på hva som er strategisk viktig å gjøre i en innsparingsfase, i tillegg til det faglige.

Kristiansund sykehus har en godt fungerende fødeavdeling der lokaler lett kan tilpasses hvis det skal legges til rette for flere fødende. Sykehuset har Barneavdeling med barneleger i vakt.
Om det skal skje en sammenslåing av fødeavdelingene og styret velger Molde, så må vi forvente en lekkasje fra nordfylket som fra Smøla og Aure. Reiseveien er allerede lang til sykehus fra nordre del av fylket.

I en mellomfase fra nå og til fellessykehuset står ferdig, mener vi at ved en sammenslåing av fødeavdelingene ved henholdsvis Molde og Kristiansund sykehus, da legges fødeavdelingen til Kristiansund.
Kristiansund tapte plassering av sykehus ved forrige korsvei. Molde vil uansett få overført fødeavdelingen når den flyttes i Sykehuset Nordmøre og Romsdal når det står ferdig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**