Referat fra styremøte Skien Venstre den 22. januar 2019

Referat fra styremøte Skien Venstre den 22. januar 2019 i Skien Rådhus

Tilstede:

Gustav Søvde, Signy Gjærum, Cathrine Gundersen, Nicolai Staurvik, Kenneth Berg, Lars Martin Borlaug, Ole Røed og Geir Arild Tønnessen

Det nye styret ble innkalt rett etter årsmøtet, derfor ingen skriftlig saksliste.

Saker

Sak 1/19 Delegater til Telemark Venstres årsmøte 1. og 2. februar.

Skien Venstre kan stille med 8 delegater, inklusiv leder.

Innstillingen ble som følger;

Delegater: Lars Martin Borlaug, Nicolai Staurvik, Kenneth Berg, Cathrine Gundersen, Marianne Birkeland Øvrebø, Jennie N. Johnsen, Ole Røed (fredag), Gustav Søvde (lørdag) og Geir Arild Tønnessen (lørdag).

Vara: Signy Gjærum, Ragnvald Melås, Lars Solbakken, Atle Rui og Sidsel Devik.

Disse blir påmeldt, men alle er ikke spurt om det passer. Navnene kan endres helt fram til årsmøtet.

Sak 2/19 Ny kasserer.

Nicolai Staurvik har sagt seg villig til å være kasserer. Enstemmig vedtatt.

Ole Røed fikk oppgaven med å sørge for det formelle grunnlaget i enhetsregisteret i Brønnøysund er i orden.

Ole Røed, referent

 

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**