Styret i Sande og Holmestrand Venstre

På årsmøtet i Sande og Holmestrand Venstre 22. januar 2019 ble følgende personer valgt inn i styret:

Henning Nilssen – Leder

Kim Hjardar – Nestleder

Emil Hardersen – Kasserer

Niclaes Grønneberg Løken – Sekretær

Varamedlemmer:

Niclaes Grønneberg Løken

Adrian Hansen