Uttalelse: Flere lærere med høy kompetanse i Rogaland

Foto: iStock

Ved helgens fylkesårsmøte i Haugesund vedtok Rogaland Venstre en uttalelse om flere lærere med høy kompetanse i Rogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

I skolen er det den gode læreren som er nøkkelen for at barn skal trives og lære. Venstre mener at å satse på læreren er å satse på barnet. Det handler om å gi alle barn reelle muligheter til å realisere potensialet sitt, leve gode liv og bidra tilbake til samfunnet.

I 2019 styrker Venstre og regjeringen satsingen på lærerne ytterliggere. Nå settes det av 10 stillinger til lærere som vil ta doktorgrad. Disse skal være et bindeledd mellom skolene og universitetene og høyskolene, og være aktive bidragsytere i forsknings- og utviklingsprosjekter. De som tar doktorgrad skal ikke bare sitte på universitetskontorene, men også være ute i klasserommet og undervise. Det vil komme både elevene i Rogaland til gode, og fagmiljøene blant lærerne.

Venstre vil heve lærernes status ytterliggere og gi dem mulighet til å utvikle seg faglig, gjennom hele karrieren. Venstre og de andre regjeringspartiene har derfor løftet lærerutdanningen ved å gjøre den til en femårig mastergrad. I tillegg får rekordmange etter- og videreutdanning. Evalueringer viser at lærerne selv mener det faglige påfyllet har gjort undervisningen deres bedre.

For at Rogaland skal lykkes med den langsiktige omstillingen fra et oljeavhengig næringsliv, til et som har flere bein å stå på, blir tilgangen på høy kompetanse svært viktig. De store utfordringene vi står overfor hjemme og ute i verden kan bare løses med mer kunnskap. Derfor må vi kjempe mot frafall i skolen og for tidlig innsats. Hver elev må ses og løftes av faglig dyktige lærere, slik at de rustes for framtida. Rogaland trenger motiverte og kompetente lærerne.

Venstre vil gi lærerne flere utviklings- og spesialiseringsmuligheter i skolen. Lærerspesialistordningen ble etablert i 2015, og i 2019 skal antallet spesialister dobles. I Rogaland har vi allerede 55 lærerspesialister med dybdekunnskap i sitt felt. Lærerspesialistene får høyere lønn, og skal både undervise og bidra til faglig utvikling for hele skolen. Det er viktig at doktorgradslærerne og lærerspesialistene ses i sammenheng. Lærerutdanningene på Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet, samt spesialiserte fagmiljøer som Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, gir et svært godt utgangspunkt for å utdanne morgendagens lærere, lærerspesialister og doktorgradslærere i Rogaland.

Rogaland Venstre vil:

  • Ha flere lærer-PhD til Rogalandsskolene
  • Ha flere lærerspesialister til Rogalandsskolene

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**