Uttalelse: Nasjonalt senter for StreetArt til Stavanger!

foto: Joachim Steinbru

Rogaland Venstre ønsker å etablere et nasjonalt kompetansesenter for gatekunst i Stavanger.

NuArt har gjennom de siste 15 årene preget bybildet i Stavanger, samt nasjonalt og internasjonalt har de vært en synlig og aktiv festival. NuArt har bygget seg opp en spisskompetanse innen street art, og street art som sjanger har blitt mye mer enn graffiti. Alt fra store veggmalerier til små figurer, urbant og dynamisk – street art kan være så mangt, med både morsomme og dagsaktuelle politiske undertoner. NuArt har i en årrekke bidratt til et mangfold av gatekunst på vegger i Stavanger by, og kunsten er tilgjengelig for alle. Street art har gjort kunst tilgjengelig for alle.

NuArt har nylig etablert et internasjonalt hub i Stavanger, de har nettverk med alle kunstnerne og de knytter til seg i større grad akademiske kontakter fra Lisboa, København, Berlin og Aberdeen innen byutvikling. De viser ambisjoner og kompetanse som vi mener kan gi et godt grunnlag for å etablere Norges første nasjonale kompetansesenter for StreetArt. Street art kan aktivt bidra til å løfte bydeler med levekårsutfordringer, slik som det er gjort på Storhaug i Stavanger og Tøyen i Oslo.

Stavanger har blitt en foregangsby når det gjelder gatekunst. Rogaland Venstre ønsker derfor å etablere et nasjonalt kompetansesenter for gatekunst i Stavanger, og med den allerede etablerte festivalen kan NuArt bidra i dette arbeidet med sin kompetanse og nettverk. Et nasjonalt kompetansesenter vil kunne fungere som en kunstrådgivende instans som kan yte støtte til andre byer, samt at street art vil bli anerkjent som den visuelle kunstarten den er.

Rogalad Venstre mener at Stavanger har nettverket, kompetansen og ambisjonsnivået godt forankret ved NuArt som kan løfte norsk street art både nasjonalt og internasjonalt.

Rogaland Venstre vil:

  • Støtte NuArt sine ambisjoner å etablere et nasjonalt senter for Street art i Stavanger.
  • Løfte sjangeren inn i den nasjonale Kulturmeldingen parallelt med den lokale Kulturplanen i Stavanger.