Uttalelse: Ras- og flomsikring

Foto: John-Arvid Eik

Rogaland Venstre vedtok under fylkesårsmøtet en uttalelse om ras- og flomsikring. Rassikring langs fylkesveiene i fylket må være en prioritering, samt flomsikring særlig i Dalane-kommunene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**


Venstre anerkjenner at klimaendringene er et faktum og at vi i årene fremover kommer til å oppleve ustabile værfenomener som forårsaker ekstremvær som både flom, ras og tørke. Disse stadig kraftigere værfenomenene forårsaker ikke bare trusler mot liv og helse, men påfører også store materielle skader innen infrastruktur og samfunnssikkerhet.

I tillegg til dyretragedier innen landbruket ved akutte og store flommasser, rammes arbeidsplasser når kjernebedrifter i distriktene står plassert i usikrede og utsatte områder. Norges vassdrags- og energidirektorat sin oversikt over fareområder og som krever tiltak som er større en 5 millioner summeres opp til over 3,9 milliarder kroner.

5. desember 2015 rammer det største ekstremværet som er målt i Sør-Rogaland. Ekstremværet “Synne” legger Dalane-kommunene (Lund, Sokndal, Egersund og Bjerkreim) under vann og sørger for betydelige skader på boliger og arbeidsplasser. I Lund kommune ble hjørnesteinsbedriften Nordan hardt rammet og fikk umiddelbar stopp i driften, og kommunens arbeidsledighet gikk fra 1,8 til 12,6 % over natten. Bare i Rogaland alene er tiltak for 350 millioner med på listen over områdene som trenger sikring for å unngå lignende scenarioer i fremtiden.

Rogaland Venstre vil:

  • Øke rammene til NVE når det gjelder sikringsmidler.
  • Løfte flomsikringsmidler til Moi sentrum på 100 millioner inn i statsbudsjettet.
  • Styrke samarbeidet mellom NVE og kommunene, slik at samfunns- og arealplaner legges i samråd med kunnskap om flom- og rasutsatte områder.
  • At opprydningsansvaret ved sikringsarbeid av elveleie og rasområder hviler på kommunene i samråd med NVE, for å sikre at arbeidet gjennomføres i trå med nasjonale anbefalinger for sikringsarbeid.
  • Ha en nasjonal plan for, og øke rammene til, rassikring av fylkes- og riksvegnettet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**