Uttalelse: Venstre vil forenkle skattereglene for bonuspoeng og ansatt-rabatter

Foto: iStock

Rogaland Venstre vedtok under fylkesårsmøtet en politisk uttalelse om forenkling av bonuspoeng og ansatt-rabatter som vil ta dagens politikk til en mindre byråkratisk måte å håndtere skattepolitikken på.

Fra 2019 er det innførte nye skatteregler knyttet til personalrabatter, naturalytelser og andre fordeler ansatte kan motta. De nye reglene innebærer at ansatte kan fra 1.1.2019 ikke motta rabatt på bedriftens varer eller tjenester som overstiger 50% av omsetningsverdien av disse, og den ansatte kan ikke motta totale rabatter for mer enn 7000 kroner per år – med mindre det skattes av dette. Rapporteringsplikten legges på arbeidsgiver som tilbyr rabatten, ikke den ansatte som mottar den.

I tillegg er det gjort slik at uttak av bonuspoeng som er opptjent på jobbreiser etter 1.1.2019 skal være skattepliktige fra første krone, og dette skal også rapporteres av arbeidsgiver.

En slik rapporteringsplikt innebærer at rabatten eller fordelen som er skattepliktig, skal legges til som lønn på den ansatte, og arbeidsgiver plikter da å betale arbeidsgiveravgift for dette.

Næringslivet har reagert kraftig på det nye regelverket som i mange tilfeller krever at arbeidsgiver innfører nye systemer og rutiner knyttet til administrasjon av regelverket, og at grensen på 7000kr er for lav. Uttalelser så langt tyder på at mange bedrifter vil velge å ikke tilby rabatter utover de 7000kr for å slippe den administrative byrden ved skatterapportering. Equinor og Telenor har allerede uttalt at de innfører forbud mot opptjening av bonuspoeng på jobbreiser. Det er uttrykt skepsis fra flere hold om disse nye reglene vil resultere i noen særlig økning i inntekter for staten, eller om det egentlig bare vil være en økning av byråkratiske og administrative prosesser.

Danmark har tilsvarende beløpsgrenser på rabatter som trigger skatteplikt hos en ansatt, men gir den ansatte selv ansvar for å rapportere slike fordeler, og legger dermed ikke den administrative byrden på arbeidsgivere.

Rogaland Venstre ønsker å redusere unødvendig byråkrati, forenkle skattesystemet, og gi næringslivet fornuftige vilkår. De nye reglene har motsatt effekt og må endres.

Rogaland Venstre vil:

  • Oppfordre regjeringen til å vurdere endringene i skattereglene for naturalytelser på nytt, med sikte på ytterligere forenklinger”