Ny ledertrio valgt på årsmøtet i Skien Venstre

Ny ledertrio ble valgt på årsmøtet i Skien Venstre, januar 2019. Fra venstre Gustav Søvde , Cathrine Gundersen og Lars Martin Borlaug

– Jeg ønsker å styrke Skien Venstre som en sosialliberal kraft i Skien, sier nyvalgt styreleder Lars Martin Borlaug (36).

– Skien Venstre er opptatt av å sikre trygge sosiale rammer, samtidig skal vi ikke gripe inn i den individuelle friheten. Dette er en vanskelig balansegang. Vår rettesnor er: Min frihet slutter der din begynner. Det betyr at offentlige reguleringer, skatter og avgifter skal ha som sitt endelige mål å styrke friheten og handlingsrommet til den enkelte, sier Borlaug.

Eiendomsskatt er et slikt eksempel. Her må hensynet til hvilke tjenester kommunen ønsker å gi, som utvidet gratis kjernetid i barnehage og SFO, veies mot inngripen i disposisjonsrett over egne verdier.

Gledelig medlemsvekst i 2018

Skien Venstre har hatt en formidabel medlemsvekst i 2018 og vant Venstres nasjonale vervekonkurranse.

– Vi har medlemmer som har gjort en fantastisk jobb med å selge inn budskapet vårt, og det er bra. Likevel er det ikke nok. Til syvende og sist er det antall stemmer vi får ved valget som avgjør hvor mye innflytelse vi får på kommunens framtid.

Nå vil styret arbeide med å styrke selve partidemokratiet – slik at medlemmene har god tilgang til utformingen av den løpende politikken. Vi jobber for fullt med programmet for den kommende perioden og ønsker innspill til programmet. Vi vil høre hva som er viktig for både de som er medlemmer av Venstre i dag og de som ikke er det. Alle innspill mottas med takk.

God miks av unge og mer erfarne

Styret i Skien Venstre består nå av en god miks av unge og mer erfarne medlemmer. Tidligere leder, Gustav Søvde (66), er valgt som partiets førstekandidat til kommunevalget og valgte derfor å frasi seg ledervervet. Søvde ble valgt inn som politisk nestleder. Andrekandidat til kommunevalget, Cathrine Gundersen (29) blir sittende som organisatorisk nestleder

– I tillegg er Nicolai Staurvik (27) nyvalgt styremedlem, han er tidligere leder av Unge Venstre i Aust-Agder.

– Det er fornyelse på gang, yngre krefter kommer til i viktige posisjoner. Det er viktig for framtiden, sier den nyvalgte leder, Lars Martin Borlaug .

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**