Skien Venstre vil ha digitalt aktivitetskort

Uttalelse fra årsmøtet i Skien Venstre : Skien Venstre vil ha digitalt aktivitetskort

Skien Venstre følger opp Granavolden- erklæringen. Vi vil arbeide for et helt nytt digitalt aktivitetskort som gir barn og unge i en gitt aldersgruppe rabatter på sosiale aktiviteter og informasjon om gratisarrangementer.

Dette tok Venstre opp i budsjettdebatten før jul. Vi viste da til en modell som etter initiativ fra Asker Venstre er designet og innført i kommunen. Det er en web-app for barn og unge som gjør det enklere og billigere å ha det gøy og å delta på ulike sosiale aktiviteter.

Aktivitetskortet er en digital løsning som nettopp skal bidra til at barn og unge i større grad skal kunne delta inn i ulike idretts- og kulturaktiviteter – uavhengig av familiens sosioøkonomiske situasjon. Dermed kan de oppleve en større grad av fellesskap, inkludering og mestring. Den gode opplevelsen av å høre til i et fellesskap har positiv virkning på barn og unges trivsel og helse.

I Asker « snakker” app’ en med kommunens aktivitetskalender, viser tilgjengelige aktiviteter samt gir rabatter på billetter. Kommunen kan ved behov tilby gratis arrangementer eller aktiviteter i kortet. Også andre, som foresatte og familie, kan sette inn penger på QR-koden til barnet via Vipps eller Nets. Kortet kan kun brukes på aktiviteter som kommunen har lagt inn.

Skien Venstre vil at kommunens ulike aktivitetstilbud skal være oppnåelig og enkelt tilgjengelig for flest mulig barn og unge. Vi går derfor inn for at arbeidet med et digitalt aktivitetskort blir prioritert i det digitaliseringsarbeidet som kommunen er i gang med.

 

Januar 2019

Årsmøtet i Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**