Uttalelse fra årsmøtet i Skien Venstre: Skiensvalget 2019

Skien Venstre går til valg i 2019 med Gustav Søvde som vår toppkandidat – på en sosial, mangfoldig og kompetent liste, helt uten forhåndskumulerte. Her er Søvde sammen med Cathrine Gundersen og Marianne Birkeland Øvrebø, som står på henholdsvis 2. og 3. plass på valglista

Skiensvalget 2019

Skien Venstre ser nasjonale politiske fordeler ved å inngå i en flertallsregjering. En forutsetning er at regjeringen som kollegium arbeider framtidsretta for miljø, likeverd, demokrati og omstilling.

Skien Venstre mener at utfallet av deponisaken, at rusreformen blir videreført, at det satses på integrering og at kommuneøkonomien får gode rammevilkår er av de viktige sakene som vil vise om regjeringsdeltakelse videre er det rette for Venstre.

Skien Venstre står på lokaldemokratiets side. Vi vil bidra til å videreutvikle bærekraftige kommuner og regioner. Dette må gjøres slik at lokalbefolkningen opplever trygghet i sine nærmiljø og slik at sivile basistjenestetilbud består.

Det er de folkevalgte, som er ombud for hele befolkningen, som kan sørge for systemer og samfunnsstrukturer som inkluderer mennesker og setter folk først, foran systemene.

Skien Venstre advarer mot at vanskelig stilte grupper i samfunnet opplever å settes opp mot hverandre. Dette skaper risiko for økende friksjon og sosiale situasjoner som blir gjenstand for spisset politisk retorikk og konstruert krisemaksimering i den offentlig debatten.

Skien Venstre vet at frihet er et stort ansvar. Folkeopplysning øker muligheten til å ta dette ansvaret og beholde vår alles frihet. Dette må kommunen ivareta gjennom å sikre kvalitet og transparens gjennom hele tjenesteforløpet. Kommunen har et særlig ansvar for barn og unges oppvekst; sikre kvalitet i barnehagetilbudet, en god og inkluderende skole – og tilgjengelige fritids – og aktivitetstilbud i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Det gode liv skapes lettest der man får oppleve likeverdig tilhørighet.

Valgresultatet vil avgjøre hva som kan bli prioritert neste valgperiode og hvem som kan og bør samarbeide for å oppnå målene om å gjøre Skien til en enda mer levende, inkluderende og fin kommune å leve i.

Disse prinsippene ligger til grunn når Skien Venstre går til valg i 2019. Med Gustav Søvde som vår toppkandidat på en sosial, mangfoldig og kompetent liste, helt uten forhåndskumulerte. Alle står klare til å gjøre en ekstra innsats for byen vår. Vi skal være med å gjøre valget ditt ekstra spennende i 2019!

Godt valg!

 

Skien, januar 2019

Årsmøtet i Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**