Uttalelse: Venstre satser på psykisk helse i skolen

Foto: Mona Lindseth / Venstre

Rogaland Venstres fylkesårsmøte vedtok uttalelsen Venstre satser på psykisk helse i skolen helgen 2.- 3. februar i Haugesund. Les hele uttalelsen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Depresjon hos ungdom øker og bruken av legemidler mot depresjon hos ungdom har fordoblet seg på 10 år. En undersøkelse utført høsten 2018 blant norske ungdommer under 17 år, viser at 2100 jenter og 1130 gutter bruker antidepressiva regelmessig. Samtidig viser statistikk at det er flere menn enn kvinner som gjennomfører selvmord. Rogaland Venstre mener at det er viktig å arbeide systematisk for å få kunnskap som kan bidra til at flere gutter velger å søke hjelp.

Årsakene til depresjon er flere. Ungdommene selv sier at de kjenner stort press for å være vellykkede og flinke og de blir ofte stresset på grunn av en opplevelse av å ikke å strekke til. Samtidig bruker ungdommer mye tid på sosiale media og stadig mindre tid i direkte kontakt med venner og som deltager i sosiale sammenhenger. Ensomhet beskrives derfor også ofte som et problem hos ungdom.

Mobbing er en stor og vedvarende utfordring. Mange opplever at selvtilliten og en positiv selvfølelse forsvinner på grunn av negative kommentarer fra andre. Dette starter tidlig i grunnskolen. Det er viktig at opplæring i psykisk helse også starter tidlig, og at det er kompetanse på temaet i hele skoleløpet. Utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet er særlig avgjørende for å mestre eget liv.

Det er en viktig samfunnsutfordring å snu denne utviklingen. Videregående skole er en viktig arena i denne satsningen.

Rogaland Venstre vil:

  • Innføre skoleringsprogram innen tema psykisk helse for alle lærere på videregående skoler
  • Ansette helsesykepleier eller andre profesjonelle ved alle videregående skoler som tilbyr tett oppfølging av elever som har behov for det
  • Legge vekt på forebygging, avdekking og håndtering av voksenmobbing av elever.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**