Søksmålet mot politiet er rett!

Foto: Privat

Av Maud Sørum Vestnes og Timo Nikolaisen, 3.- og 4.-kandidat for Drammen Venstre

Først publisert i Drammens Tidende 4.2.19


Elevorganisasjonen (EO) har nylig gått til sak mot politiet etter en narkotikaaksjon ved Åssiden VGS. Vi i Drammen Venstre er tydelige på at skolen skal være et sted for læring, vennskap og utvikling. Forebyggende arbeid i rusomsorgen er viktig, men ransakelser av elever er ikke forebyggende. Derfor støtter vi EOs søksmål mot politiet i denne saken.

Uskyldig inntil det motsatte er bevist

Elever har også rett til frihet fra ransakelse uten konkret mistanke. Nettopp det skal være kjennetegnet på landet vårt: man er uskyldig inntil det motsatte er bevist, nedfelt i selve grunnloven. Også for deg som er elev på videregående. Argumentet om at de uskyldige ikke har noe å frykte holder faktisk ikke.

Ingen hadde funnet seg i at politiet hadde gjennomført en storstilt narkorazzia på et universitet eller en vanlig arbeidsplass – hvorfor skal videregående skole være et unntak?

Elever som sliter, ikke kjeltringer

Det man har å frykte er blant annet å feilaktig bli markert på av politihunden, og på den måten bli uthengt foran alle dine venner selv om du ikke har gjort noe galt. Noen vil si at det er med slik mistenkeliggjøring og hundesøk at kjeltringene skal tas. Men som oftest er ikke disse elevene kjeltringer. De er elever som sliter, og som trenger vår hjelp.

Hjelper vi disse elevene når vi lar politiet drite dem ut foran hele skolen, istedenfor å tvinge politiet til å forholde seg til de lovene og reglene som faktisk gjelder?

Svaret er nei, vi bygger bare en større avstand fra resten av samfunnet til de elevene som av ulike grunner tyr til rusmidler. Vi hjelper dem med å falle utenfor.

Politiet har også spilleregler

Politiet har allerede gode nok muligheter til å følge opp og håndtere ungdommer dersom de har skjellig grunn til mistanke mot enkeltpersoner. Det finnes ingen god grunn til hvorfor politiet burde få utvidede fullmakter istedenfor å forholde seg til realiteten. Elevene må ha tillit til politiet, og den tilliten kan vi ikke bygge på uanmeldte, lovstridige narkorazziaer eller slike “preventive” aksjoner.

“Utenforskap er farlig, og noe vi må motarbeide”, sa rektor Ann-Mari Henriksen ved Åssiden VGS i Drammens Tidende når aksjonen pågikk. Samtidig mener hun at det burde “vært en mulighet for politiet å gå inn [på skolen”]. Med andre ord ønsker hun seg større fullmakter hos politiet til å krenke hennes egne elevers privatliv, og slik drive de svake enda lenger vekk fra skolehverdagen.

Drammen Venstre støtter Elevorganisasjonen

Vi i Drammen Venstre er glade for at Elevorganisasjonen faktisk står opp for elevers rett til privatliv, og vi støtter dem i denne kampen. Skolen skal være en trygg arena for alle, men det skal vi oppnå med hjelp og oppfølgning – ikke straff og mistenkeliggjøring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**