Uttalelse: Regjeringen må vise de mener alvor med ambisjonene for Nysnø

Foto: iStock

I helgens fylkesårsmøte ble det vedtatt at innsendte uttalelse om Nysnø Klimainvesteringer skulle innsendes til Venstres Stortingsgruppe fra Rogaland Venstre. Uttalelsen kan leses i sin helhet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Etableringen av Nysnø Klimainvesteringer («Fornybarfondet») markerte et grønt skifte for norsk næringspolitikk gjennom en tydelig finansiell satsing på klimavennlige næringer.

I statsbudsjettet for 2018 ble Nysnø bevilget 400 millioner kroner til en initiell investeringsportefølje. Dette har allerede gjort det mulig for Nysnø å gjennomføre sine første investeringer og gå inn på eiersiden i de norske selskapene Otovo (solenergi) og eSmart Systems (Smart energiteknologi). Med dette ble selskapene tilført økonomiske muskler til å vokse og skape flere nye norske arbeidsplasser innen klimavennlig energiteknologi.

Nysnø befinner seg fortsatt i en etableringsfase. Ved etableringen av fondet i 2017, ble det uttalt en målsetning om en total investeringskapital på 20 milliarder kroner. I Granavolden-erklæringen forpliktet regjeringen seg til å trappe opp investeringskapitalen i Nysnø årlig.

Nysnø har en rekke spennende norske selskaper innen klimavennlig teknologi under vurdering som potensielle investeringsobjekter. Flere av disse befinner seg i Rogaland. For å skape avkasting for Nysnø og nye klimavennlige arbeidsplasser, er det avgjørende at Nysnø nå tilføres et betydelig kapitalbeløp i statsbudsjettet for 2020. Regjeringen må nå vise at de mener alvor med sine ambisjoner det grønne skiftet og Nysnø Klimainvesteringer AS.

Rogaland Venstre mener at:

  • Nysnø må tilføres et kapitalbeløp i størrelsesorden 2 – 3 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2020.
  • Regjeringen og Stortinget må forplikte en forutsigbar opptrapping av årlig tilført investeringskapital for Nysnø frem mot en total på 20 milliarder kroner innen 2024.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**