Årsmøtet i Nannestad Venstre

Årsmøtet i Nannestad Venstre

Nannestad Venstre hadde årsmøte den 28. januar i Nannestadhallen. Der fikk vi besøk av Abid Raja, visepresident på Stortinget og André Skjelstad, venstres mann i næringskomiteen. De var innom på gjennomfart fra befaring på fiskeoppdrettsanlegg i Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Årsmøtet behandlet årsmeldingen og regnskapet, og begge ble godkjent. Dessuten ble det valgt nytt styre, der Carl Martin Erlandsen og Geir Lundby ble valgt inn i styret, mens Nicolai Gutierrez-Mowinckel ble valgt til vara til styret. Styret ellers består av Sigve Wollan Gjengstø som leder, Sara Wollan Gjengstø kasserer og Celine Kronen Gutierrez-Mowinckel og Karl Henrik Laache, som henholdsvis sekretær og nestleder.

Målsettingen er å stille en like bra liste som sist, og nominasjonsmøtet er fastsatt til 4. mars i Nannestad Bygdemuseum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**