Skien Venstre om revidert ” Skiensmodell”

 

Signy Gjærum ( V) om tiltak mot arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og svart arbeid

 

7.02 ble sak om revidert ” Skiensmodell” , tiltak mot sosial dumping og svart arbeid, behandlet i bystyret. Venstre sa dette:

” Venstre stemmer for det reviderte forslaget mot sosial dumping, det er viktig bidrag til et ryddig og lovlig arbeidsliv i Grenlandskommunene. Det er ikke gitt at tekst og innhold er 100% utfyllende, men dokumentet slik det foreligger er 100% viktig.

På tirsdag denne uka fikk vi nasjonale tall for arbeidslivskriminalitet, det koster samfunnet vårt mer enn 28 milliarder årlig . DET er gift for det seriøse arbeidslivet som norske bedrifter og arbeidstakere og vi alle er avhengig av og vil ha. Og det er unndragelse av skattepenger som vi trenger for å sikre gode velferdsordninger, unndragelser i milliardklassen!

Denne uka gikk også NHO sammen med LO ut og snakket om ny strategi for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. Jeg syns ikke forslagene var direkte oppsiktsvekkende men de sa i allefall bl a :

• Vi må gjøre det lettere å handle seriøst!
• Vi må sørge for enda mer samarbeid på tvers i det offentlige for å bekjempe a- krim

Nå vet vi at tverretatlig samarbeid skjer oftere og avdekker mye, det får vi referert i media. Men det er likevel uforståelig at vi ikke nasjonalt har gått enda sterkere og langt mer systematisk ut mot arbeidslivskriminalitet for lengst.

I arbeidet mot ulovligheter må det holdningsendringer til, ikke bare på leverandørsiden men også på bestillersiden. Det er jo sånn at at uten et marked ville vi ikke hatt svart arbeid og unndragelse av skatt i dagens omfang. Og det må endringer til i deler av regelverk også , f ex har kemneren i Oslo sagt at det lovpålagte antall kontroller tar tid vekk fra å kontrollere de virksomheter og bransjer hvor erfaring tilsier at kontroll og sanksjoner virkelig er på sin plass,
vil være utgift til inntekts ervervelse, bidra til levelige kår for seriøse bedrifter, og sikre gode fellesskapsløsninger.

Våre regionale regler vedr sosial dumping er ett virkemiddel, som skal tydeliggjøre og forsterke eksisterende lovverk . Lovverket er forøvrig forandret til det bedre på flere punkt, slik det blir vist til i saksframstillingen

Så selvsagt stemmer Venstre for disse reviderte reglene, som sagt de er ikke 100% utfyllende, men de er viktige”

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**