Kulturdepartementet besøkte Kristiansund i Operafestukene 2019

Statssekretær Frida Blomgren og seniorrådgiver Bjørn Olav Tveit fra Kulturdepartementet i møte med Operaen i Kristiansund og Nordmøre museum, og lokale Venstrefolk, «Foto:K.Venstre»

Statssekretær Frida Blomgren (V) i Kulturdepartementet fikk en løypemelding om prosjekt nytt opera- og kulturhus med museum, da hun var i Kristiansund for å stå for den offisielle åpningen av Operafestukene 2019. Det ble arrangert et møte i forkant med omvisning i Festiviteten. Med fra Kulturdepartementet var også seniorrådgiver Bjørn Olav Tveit som har regionale kulturbygg som sitt ansvarsområde.

Frida Blomgren er statssekretær for kulturminister Trine Skei Grande, og hun kjenner prosjektet nytt opera- og kulturhus gjennom møter i Kulturdepartementeter der varaordfører Ragnhild Helseth har vært del av delegasjon ved flere anledninger fra Kristiansund, sammen med fylkeskommunen og SNM og OiK.

Møtte operaen og museet
På møtet torsdag var Stiftelsen Nordmøre museum representert ved direktør Geir Stave, og fra Operaen i Kristiansund deltok operasjef Line Lønning Andreassen.

Venstre lokalt var representert ved Asgeir Bahre Hansen, Ragnhild Helseth og Pål Farstad.

Nytt bygg nærmere realisering
Statsbudsjett 2019 bevilget 5 mill. kr til prosjekt Opera- og kulturhus og museum for prosjektering videre. Kulturdepartementet mener at prosjektet må nedskalleres, og ga signaler om en bevilgning på henholdsvis 100 mill kr til kulturhus og 50 mill. kr til museum. Møre og Romsdal fylkeskommune har redusert sin andel tilsvarende. Det har siden statsbudsjett 2019 ble lagt frem, vært jobbet intens med å tilpasse prosjektet til nytt samlet beløp . Løypemelding pr 7.2.19 er at Kristiansund kommune skal greie å få ferdig en søknad til fristen 1.mars 2019. Nærmere realiseringa Opera- og kulturhus og museum har vi aldri vært!

Offisiell åpning av Operafestukene 2019
Frida Blomgren holdt tale og foretok den offisielle åpningen av Operafestukene 2019 før premiæren på Verdi sin opera Macbeth torsdag 7.februar. Det var tydelig i talen at Blomgren er kjent med Kristiansund sin operahistorie. Og veldig gledelig for vårt store prosjekt med å få realisert nytt opera- og kulturhus og museum, var det at hun fikk oppleve operaoppsetting, publikum og stemningen.

Kulturminister Trine Skei Grande var samme dag i Berlin for å åpne filmfestival under Berlinaden, og statssekretæren hilste fra Trine til Operafestukene i Kristiansund.

Frida Blomgren holder tale ved åpningen av Operafestukene 2019