Venstre sier: Nei til skyskraper(e) på Fornebu

Naturlandskapet rundt Oslofjorden representere en unik opplevelse for nærmere 1,5 millioner mennesker. Den blå fjorden, med de grønne åsene og det lave amfiet ned mot fjorden utgjør i dag en harmonisk helhet.

Uttalelse vedtatt på Bærum Venstres årsmøte 2019

Det kan ikke være slik at en enkelt kommune kan etablere en utbyggingsløsning for en del av denne helheten som vil bryte fundamentalt med den opplevelse som alle har av naturlandskapet. Det er hevet over enhver tvil at en skyskraper bygget på det flate Fornebulandet vil bli synlig for så å si alle som har et forhold til og bruker Oslofjorden og åsene rundt fjorden. Ikke bare vil en skyskraper bli synlig, men den vil fra de fleste utsiktsteder langs fjorden rage langt over horisonten og fremstå som et totalt fremmedelement i naturlandskapet.

Bærum kommune vil ved et evt vedtak om bygging av en skyskraper på Fornebu legitimere at også andre kommuner kan vedta å bygge lignende skyskrapere. Bærum kommune bør ikke komme i den situasjon at ettertiden ikke bare vil «forbanne» den første skyskraperen, men også måtte sloss mot andre utbyggere som vil komme med tilsvarende forslag som vil bidra til å omforme hele naturlandskapet rundt Oslofjorden.

De fakta som har kommet frem om den første skyskraperen på Fornebu har overbevist Venstre om at det ikke bør legges til rette for et høyere «signalbygg» på Fornebulandet. Bærum kommune bør ikke tillate utbyggingshøyder som rager over de bygg som allerede finnes på Fornebu.

Venstre vil sterkt anbefale at Bærum kommune ikke behandler reguleringsplansaken om er skyskraper på Fornebu før etter kommunevalget i 2019. Dette er en sak som angår alle som bruker Oslofjorden og åsene rundt og Bærums politikere kan ikke ta en avgjørelse om bygging av høyhus på Fornebu før, i det miste, Bærums egen befolkning har hatt anledning til å påvirke beslutningen gjennom et valg.