EØS-avtalen må beholdes for næringslivet i Møre og Romsdal

Ill: Venstre

Vår tids utfordringer løses best ved forpliktende samarbeid. Det er tilsynelatende økt motstand mot EØS – avtalen i brede lag av det politiske Norge. I fagbevegelsen og flere politiske partier er det stadige initiativ om å melde Norge ut av, eller reforhandle avtalen, med ulik motivasjon.

En rapport laget for NHO viser at i Møre og Romsdal legger eksportrettet aktivitet i næringslivet grunnlag for 45 000 arbeidsplasser. Av ringvirkningsanalysen går det videre fram at litt under halvparten av arbeidsplassene er knyttet til eksportbedriftene i Møre og Romsdal, mens resterende er ansatte i leverandørbedrifter og deres underleverandører i fylket og resten av landet.

EØS–avtalen har hatt stor positiv betydning for norsk økonomi og næringsliv siden den trådte i kraft for 25 år siden, og Venstre ser med bekymring på ønsket om å sette dette i spill. Brexit har antydet hvilke muligheter som finnes, og det som er mest tydelig er at det ikke er noen enkel sak å etablere en ny avtale og et godt alternativ. Tatt i betrakting en langt svakere forhandlingsstyrke sammenlignet med Storbritannia er det all grunn for Norge til å holde fast ved en avtale som har tjent oss vel.

Vår tids store utfordringer løses ved at land jobber sammen, noe som er åpenbart på miljøområdet. Når verden har behov for større grad av forpliktende internasjonalt samarbeid kan det være forstemmende å iaktta trenden i f.eks. USA og Brasil, hvor man løper fra internasjonale forpliktelser og avtaler. Likeså kan sies om tendenser i Europa, inkludert Brexit, der man vender ryggen til europeisk samarbeid til fordel for kortsiktige nasjonale interesser.

Møre og Romsdal Venstre mener at Norge sin rolle må være å hegne om og jobbe for økt internasjonalt samarbeid, en utmeldelse av EØS-avtalen vil i så måte være et skritt i feil retning.