Møre og Romsdal Venstre slår ring om Smøla-gulrota

Møre og Romsdal Venstre krever at det blir gitt nødvendige unntak for å sikre videre drift i landbruksproduksjon der det ikke er alternativ jord for nydyrking, unsplash.com

Møre og Romsdal Venstre viser til forslag til endringer i jordlova og nydyrkingsforskrifta m.h.t. nydyrking av myr (Prop. 39 L(2018-2019)). Den foreslåtte endringa i nydyrkingsforskrifta med sterke forbud på nydyrking av myr har skapt stort engasjement og stor frustrasjon i landbruksnæringa i den senere tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Et slikt forbud – uten klare og hensiktsmessige unntak – vil være dramatisk for landbruksnæringa på steder der nydyrking av myr er eneste alternativ for å opprettholde og videreutvikle driftsgrunnlaget i tråd med gjeldende landbrukspolitikk. I vårt område er det spesielt Smøla og Fræna som blir berørt av et slikt forbud. Uten unntaksbestemmelser eller klare og tilstrekkelige dispensasjonsbestemmelser, vil et slikt forbud få dramatiske konsekvenser for landbruket på Smøla og tilsvarende områder.

Møre og Romsdal Venstre er sterkt kritiske til lovforslaget slik det foreligger, og forventer at både eget og andre parti sørger for endringer slik at landbruket i berørte områder kan opprettholdes og videreutvikles – både for dagens drivere og for å sikre rekruttering.

Miljø- og klimatiltak er viktig og nødvendig, men vi kan ikke være med på å ta bort muligheten for videreutvikling av grønnsaksproduksjon og annet landbruk på områder som ikke har alternative nydyrkingsmuligheter.

Smøla er en stor gulrotprodusent, og har etablert et varemerke med høy kvalitet med nasjonal interesse. Landbruket på Smøla står for hele 95% av all grønnsakproduksjon i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal Venstre og lokale politikere har over flere år jobbet for å få til en unntaksbestemmelse for å hindre at gulrotproduksjon og annet jordbruk på Smøla og andre steder med tilsvarende utfordringer skal bli rammet.

Møre og Romsdal Venstre krever derfor at det blir gitt nødvendige unntak for å sikre videre drift i landbruksproduksjon der det ikke er alternativ jord for nydyrking.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**