Referat fra årsmøte i Alna Venstre 8. januar 2019

Protokoll

Fra årsmøte i Alna Venstre, 8. januar 2019

Årsmøtet ble avviklet på Tveita skole

ÅM 01/18 KONSTITUERING

01.01 Registrering av fremmøtte

9 betalende medlemmer var til stede

01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det var enighet om å flytte debatten om politiske saker til etter at årsmøtesakene og nominasjonsmøtet var avviklet

01.03 Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver

Mona Grønlie Herzog ble valgt til møteleder

Kjell Veivåg ble valgt til referent

Christian Grønlie Herzog ble valgt til protokollunderskriver

ÅM 02/18 ÅRSMELDING FOR 2018

Den fremlagte årsmeldingen ble gjennomgått av Mona Grønlie Herzog. Det ble gjort mindre rettelser i et par punkter.

Vedtak:

Årsmeldingen ble godkjent

ÅM 04/19 INNKOMNE FORSLAG

Det var ikke kommet inn noen forslag til årsmøtet

ÅM 05/18 VALG

Rolf Knudsen la frem innstillingen fra valgkomiteen

Følgende ble valgt:

Styremedlemmer:

Marte Thorstein, leder
Are Vidar Boye Hansen, nestleder
Christian Johan Grønlie Herzog
Kristin Heger
Mats B. Kirknes

Varamedlemmer

Susanne Walle
Rolf. J. Knudsen
Mona Grønlie Herzog

Utsendinger til årsmøte i Oslo Venstre

Som utsendinger til årsmøte i Oslo Venstre ble valgt de 6 første kandidatene på Listen til valg til bydelsutvalget i 2019. Dersom noen av disse må melde forfall, er de neste kandidatene på Listen til bydelsutvalget å betrakte som varamedlemmer. Styret gis fullmakt til å foreta nødvendig supplering.

Alle valg var enstemmige

Det ble etter dette tatt en pause i årsmøte for å avvikle Nominasjonsmøte i Alna Venstre

ÅM 06/18 POLITISKE SAKER

Gruppeleder i Venstres bystyregruppe og førstekandidat på listen til kommunevalget i Oslo, Hallstein Bjercke innledet til debatt om store saker i Oslo-politikken og lokale saker i Groruddalen.

Mona Grønlie Herzog, Møteleder

Kjell Veivåg, Referent

Christian Herzog, Protokollunderskriver

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**