Ragnhild Helseth valgt som fylkesleder

Fylkesstyret 2019 Møre og Romsdal Venstre, «Foto:MR Venstre»

På årsmøtet 2019 til Møre og Romsdal Venstre 11. Februar ble Ragnhild Helseth valgt til ny fylkesleder. Hun etterfølger Britt Giske Andersen som er Venstres andrekandidat til fylkestingvalget.

Ny nestleder ble Håvard Urkedal valgt. Han har tidligere vært fylkesleder for Unge Venstre. De andre i styret er Tove Norøm Rokstad, Kristians Stråmyr og Rita Rognskog. Arild Terje Antonsen er fast møtende første vara til styret.

Ragnhild Helseth var også fylkesleder i perioden 2013-2016.
Hun er varaordfører i Kristiansund denne perioden, og gruppeleder i bystyret. Ragnhild er Venstres ordførerkandidat i Kristiansund ved kommunevalget 2019.

Ragnhild Helseth