Medlemsmøte bydelsprogram 2019-2023

Innkalling

Medlemsmøte bydelsprogram Alna Venstre

Tidspunkt: 27. februar 2019 kl. 18.00-20.00, sted kommer

Agenda:

01/19 KONSTITUERING

01.01 Registrering av fremmøtte

01.02 Godkjenning av innkalling og dagsorden

01.03 Valg av møteleder, referent og protokollunderskriver

 

02/19 INNLEDNING

 

03/19 VEDTA POLITISK PROGRAM ALNA

03.01 Presentasjon av programforslag

03.02 Vedta program

 

04/18 AVSLUTNING


Oppfordrer alle, enten om du kan delta på møtet eller ikke, om å sende inn saker som engasjerer deg i bydelen eller i ditt nærområde. Disse sendes bydelslagsleder Marte Thorstein.

Dette er programmet som ble vedtatt fra forrige 4-års periode, den kan være fin å se på for å få noen ideer/komme med innspill.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**