Venstre kjemper for fødeavdelingen

Varaordfører Ragnhild Helseth, «Foto:Kristiansund Venstre»

Om styret i Helse Nordmøre og Romsdal går for en sammenslåing av fødeavdelingene allerede nå ved henholdsvis Molde og Kristiansund, da legges fødeavdelingen til Kristiansund. Gruppeleder og varaordfører Ragnhild Helseth fremmet forslaget i bystyret 29.januar som utdyper dette standpunktet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Sykehussaken har igjen fått full oppmerksomhet etter nye innsparingsforslag fra styret i Helse Møre og Romsdal. Fødetilbudet på Nordmøre er hva vi må prioritere å kjempe for nå, mener Helseth.

Forslag og innlegget i bystyret er publisert i leserbrev i TK. Se lenke nedenfor. Her gjengis deler av leserbrevet og forslaget til uttalelse som ble fremmet.

VENSTRE KJEMPER FOR FØDEAVDELINGEN

Fødeavdelingen i Kristiansund må berges
La det være helt klart: Kristiansund Venstre står bak den tverrpolitiske enigheten i å berge fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus. Det vises til uttalelse fra årsmøte 2019, videre til varaordfører Ragnhild Helseth sitt møte med Venstres helsepolitiske talsperson på Stortinget 15.januar, samt til innlegg på TK.no 29.januar ved fylkesordførerkandidat Pål Farstad og fylkesleder Britt Giske Andersen.

Fødeavdelingen legges til Kristiansund
I bystyremøtet 29.januar fremmet Venstre følgende forslag der vi går for at bystyret skal jobbe for at fødeavdelingen i en mellomfase fra nå og til fellessykehuset står ferdig, skal legges til Kristiansund:

Etter styrevedtaket i Helse Møre og Romsdal om innsparingstiltak, er den store bekymringen nå hvordan fødetilbudet vil bli, spesielt for fødende bosatt i nordre del av fylket, i perioden nå og frem til SNR står ferdig.

Fødeavdelingene i Molde og Kristiansund vurderes sammenslått, en ROS-analyse vil avklare om det er faglig forsvarlig. Vi mener at styret i HMR når det skal fattes vedtak i saken, må se på hva som er strategisk viktig å gjøre i en innsparingsfase, i tillegg til det faglige.

Kristiansund sykehus har en godt fungerende fødeavdeling der lokaler lett kan tilpasses hvis det skal legges til rette for flere fødende. Sykehuset har Barneavdeling med barneleger i vakt.

Om det skal skje en sammenslåing av fødeavdelingene og styret velger Molde, så må vi forvente en lekkasje fra nordfylket som fra Smøla og Aure. Reiseveien er allerede lang til sykehus fra nordre del av fylket.

I en mellomfase fra nå og til fellessykehusetstår ferdig, mener vi at ved en sammenslåing av fødeavdelingene ved henholdsvis Molde og Kristiansund, da legges fødeavdelingen til Kristiansund

Kristiansund tapte plasseringen av sykehus ved forrige korsvei. Molde vil uansett få overført fødeavdelingen når den flyttes i Sykehuset Nordmøre og Romsdal når det står ferdig.

Forslaget fikk seks stemmer i bystyret; fra Venstre, Høyre og KrF.

Leserbrevet i sin helhet kan leses her:
Leserbrev om fødetilbudet TK.no 12.02.19

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**