Bevar sykepleierutdanninga på Campus Helgeland

Foto: Simen I. Vangen

Sykepleierutdanningen er selve fundamentet til Campus Helgeland. Her går de fleste fulltidsstudentene på Campus og det jobber mange mennesker med høy kompetanse her. I tillegg er sykepleierutdanninga utrolig viktig for å sikre tilgangen til kompetanse til Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland. Nord Universitet må være sitt samfunnsansvar bevisst og sørge for at denne viktige studielinjen ikke legges ned!

På Campus Helgeland studerer rundt 800 elever på hel- og deltid. 215 av disse er knyttet til sykepleierutdanningen som dermed utgjør en stor andel av studentene. Dette er i tillegg den utdanningen som har flest fulltidsstudenter. Her jobber også 5 førstelektorer og 5 personer som enten har eller snart får sin doktorgrad. Campus Helgeland bidrar dermed også til forskning og utvikling, og viktigheten av dette må ikke undervurderes.

Administrerende direktør i Helgelandssykehuset er i media tydelig på at sykepleierutdanningen er viktig for Helgeland. Jeg er glad for Gunnlaugsdottìr sitt engasjement og jeg er helt enig med henne, det vil være totalt uakseptabelt å legge ned den eneste fulltids sykepleierutdanningen i regionen. Det er viktig at Helgelandssykehuset, kommunene på Helgeland, næringslivet og lokalpolitikerne er tydelig på hvor viktig sykepleierutdanningen og Campus Helgeland er for vår region.

I Norge har man valgt å organisere høyere utdanning gjennom at styrene i universitetene bestemmer og tar viktige beslutninger som angår lokalsamfunnene. Beslutningen om hvilke studiesteder Nord Universitet skal fortsette med tilligger derfor styret. Styrene er pålagt å se regionale behov, ta hensyn til regionalt arbeidsliv og å være bevisst sitt samfunnsansvar. Det vil derfor være utenkelig at styret skulle beslutte å legge ned sykepleierutdanningen i Mo i Rana, og dermed sette hele Campus Helgeland i fare. Det vil ikke være å se de regionale behovene på Helgeland.

I slutten av januar var statsråden for høyere utdanning, Iselin Nybø (V), i Bodø for å snakke om Nord Universitet sin fremtid. Da fikk jeg muligheten til å ta opp utfordringen rundt sykepleierutdanningen, og jeg fikk snakket mye om viktigheten av at Nord Universitet og UiT tilbyr utdanning på Helgeland. Jeg er glad for statsråden sitt engasjement rundt Nord Universitet, og hennes bidrag i å fremsnakke denne viktige samfunnsinstitusjonen. Hun poengterte riktignok at denne avgjørelsen skal tas av universitetsstyret, men understreket samtidig at styret må være sitt samfunnsansvar bevisst.

Min oppfordring til styre i Nord Universitet er derfor; vis samfunnsansvar! Bygg videre på suksesshistorien Campus Helgeland og hjelp oss i arbeidet med å sikre kommuner, sykehus og næringslivet på Helgeland den kompetansen vi trenger for å opprettholde gode tjenester og lokalsamfunn.

Mats Hansen
Leder i Rana Venstre
Nestleder i Nordland Venstre