Støtter planen om rullestolrampe ved Ålesund kirke

Ålesund kirke, Wikipedia

Ålesund Venstre støtter planen om en rullestolrampe ved hovedinngangen til Ålesund kirke.

Vi mener likeverdighet mellom mennesker kommer foran verneverdige bygninger. Ålesund kirke er en perle som vi skal ta vare på, og vi mener en rampe i naturstein er lite inngripende. Tvert om så viser det et levende hus som er tilpasset for alle. Vi tror på bevaring ved bruk.