Uhørt og uakseptabelt med nedlegging av Aure rehabilitering

Fra v: Frøydis Austigard, fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde og gruppeleder Iver Nordseth., Møre og Romsdal Venstre

Å legge ned rehabiliteringen i Aure uten å vite om dette gir innsparinger eller har alternativ for folk i nordfylket, er helt uhørt sier Venstres fylkestingsgruppe. Dette viser nok en gang at foretaksmodellen har blitt like feil som Venstre fryktet – og advarte sterkt imot!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Det er en samlet fylkestingsgruppe som roper et kraftig varsku til adm. og styret i Helse Møre og Romsdal som fremdeles diskuterer nedlegging av rehabliteringsenteret i Aure. Senteret på Mork i Volda ser ut til å gå klar sparekniven, i alle fall i denne omgang.

Her er det tilfeldighetene som rår, sier gruppeleder Iver Nordseth, som både peker på mangelfulle utredninger og en totalt fraværende dialog/kommunikasjon.

På spørsmål til adm./styret er svaret at en ikke vet om det er ei eneste krone å spare på å legge ned i Aure. Enda verre er at det ikke er laget en plan for hvordan mennesker som er skadd i ulykker, har fått slag eller trenger rehabilitering etter operasjoner m.v. skal få hjelp og føres tilbake til arbeidslivet. Det er ikke samfunnsmessig fornuftig og akseptabelt å skyve det økonomiske ansvaret for disse pasientene over på kommuner og NAV, sier Iver Nordseth. Det er også umulig å bygge opp denne kompetansen i alle kommuner , og pasientene kommer til å bli skadelidende. Folk som har gode sjanser til å komme helt eller delvis tilbake i arbeidslivet eller langt på vei klare seg selv etter opptrening, kan bli pleietrengende , mener han.

Fylkestingsgruppa viser til at styret sitt grep, nok en gang viser at foretaksmodellen ikke fungerer! Styret blir ikke ansvarlig overfor folket i Møre og Romsdal. De styrer etter økonomiske prinsipp men samfunnsansvaret synes totalt fraværende, og folk i fylket kan ikke kaste dem ved valg, sier Nordseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**