Det nye styret 2019

Nyvalgt styre for 2019:
Leder: Laila Merli Asak
Nestleder: Erik Tveit
Kasserer: Ulf Rogneby,
Sekretær: Tove Brorson
Styremedlem: Siri Skogvold Isaksen
Styremedlem: Maren Hurum
Styremedlem: Kristin Areng

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**