Videreføring av Rv. 36. fra Kjørbekk til E18

Innlegg i Hallo Varden av vår 1. kandidat Gustav Søvde

Forslag til ny vei fra Kjørbekk til E18

Hans Rønning (bildet) som er leder i Kjørbekk og Rødmyr interesseorganisasjon påpeker i Varden 5. mars behovet for en bedre veiløsning fra Kjørbekk og Rødmyr til E18. Det er jeg enig i.

Så sier han noe viktig. Og det er at denne veien må legges vest og sør for Klyve. Enda ligger det i veimyndighetenes planer inne en ny veitrase over Bjørntvedtjordene. Den må nå skrotes for godt. Det vil være å ta det meste av den resterende gode dyrkbare marka i det området. Og vi har allerede tatt altfor mye av Bjørntvedtjordene til andre formål.

En ny vei må således enten være en utvidelse av Bjørntvedtvegen/Hulkavegen og inn vest for Klyve forbi Rugtvedtkollen og inn i en tunnel som kan munne ut inne i Vabakktunnellen eller i nærheten, for så å fortsette over Frednesbrua, eller en helt ny trase i nærheten av dette.

Gustav Søvde (V)

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**