Inge Solli er Nittedal Venstres ordførerkandidat

Valg 2019: Ordførerkandidat Inge Solli sammen med de neste kandidatene på valglisten, Nittedal Venstre

Varaordfører Inge Solli blir Venstres ordførerkandidat ved høstens kommunevalg. Varaordføreren er også leder i hovedutvalg for oppvekst og utdanning. På andreplass står Egil Hjorteset, som i dag er leder i hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling og styreleder i kommunens eiendomsforetak.

Erfarne venstrepolitikere

Både Solli og Hjorteset har flere perioder bak seg i formannskap og kommunestyre, og begge har tidligere hatt verv innen fylkespolitikken. Inge Solli har tre perioder i fylkestinget, og var fylkesvaraordfører i perioden fram til 2011, hvor han ble valgt som varaordfører i Nittedal. Berit Halvorsen Bjørgan og Maria Elizabeth Prestø følger på neste plassene. Bjørgan er tidligere leder i hovedutvalg for oppvekst og utdanning, og Prestø er for tiden medlem i dette hovedutvalget og styremedlem i Miljøhuset Gnisten. Begge er i dag varamedlemmer til kommunestyret. Nittedal Venstres nåværende kommunestyrerepresentanter Ingjerd Fjøsne og Arve Pedersen står på plassene fem og seks. De tre øverste kandidatene på listen er forhåndskumulert.

Kultur og idrett

Varaordfører Inge Solli er motivert for fire nye år i den politiske ledelsen i Nittedal. – Det har skjedd mye de siste åtte årene, og vi har gjennomført mye av det vi har gått til valg på tidligere. I tiden framover blir det viktig å legge til rette for at våre innbyggere har bolig, arbeid og noe bruke fritiden sin på. Kommunen må stadig bli bedre i møtet med innbyggere, næringslivet og det frivillige Nittedal. Nittedal Venstre vil videreføre den lave leien for lokale lag og foreninger i Kulturverket Flammen, og vi vil sørge for at Slattumhallen nå blir bygd. Vi sier kultur og idrett, ja takk – begge deler, sier Solli.

Ta vare på miljøet

Et trygt og godt oppvekstmiljø og gode helsetjenester når du trenger det blir viktige målsetninger for neste kommunestyreperiode. Vi må ta godt vare på miljøet, og vi vil legge FNs bærekraftmål til grunn i den langsiktige utviklingen av nittedalssamfunnet. Nittedal kommune skal være en god tjenesteleverandør og en god lokalsamfunnsutvikler. Venstre i Nittedal har gjort gode kommunevalg tidligere, og vi håper velgerne gir oss tillit ved høstens kommunevalg også, avslutter Nittedal Venstres listetopp Inge Solli.

Nittedal Venstres valgliste består av 22 kandidater, hvorav 12 kvinner og 10 menn.

1. Inge Hallgeir Solli

2. Egil Hjorteset

3. Berit Halvorsen Bjørgan

4. Maria Elizabeth Prestø

5. Ingjerd Jahnsen Fjøsne

6. Arve Pedersen

7. Vida Christina Valen

8. Leif-Åge Sørlie

9. Linda Jeanette Nygård

10. John-Ludvig Valen

11. Mari Helmer

12. Martin Kirkengen

13. Elisabet Bygdnes

14. Bård Natvig

15. Magnhild Fjøsne Bredesen

16. Olav Grimsbo

17. Hilde Synnøve Tellesbø

18. Cornelia Maria Lexmond

19. Ronny Erlend Ivarsen

20. Inga Nakling Benum

21. Gunvor Helene Støle

22. Pål Olav Røstad

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**