Karin Virik sloss for kvinnefengselet i Sandefjord

Steinar Bleken

Her er Karin Viriks tale til Venstres landsmøte 2019:

Kjære landsmøte – Gratulerer med dagen!

I dag går mange kvinner i tog.. Jeg skulle i dag gjerne gått i tog – for likestilling mellom kvinner og menn; for kvinners rett til lik lønn – eller for lik fordeling av omsorgsforpliktelser mellom kvinner og menn.

Men akkurat i dag skulle jeg aller helst gått i tog for likestilling og rehabilitering innen kriminalomsorgen.

Kvinners soningsforhold i norske fengsler er et tema Venstre har vært opptatt av lenge. Senest i en resolusjon vedtatt av Landsstyret i mars 2018

Norge har ingen overgangsboliger som er øremerket KUN kvinner. Det har vært på planleggingsstadiet i mange år, men aldri blitt realisert. Utredningen «kvinner i fengsel» støtter opp om et sterkt behov.

Sandefjord kvinnefengsel ble av regjeringen dessverre vedtatt nedlagt i oktober. Lokalene i Sandefjord fengsel som snart står tomme er godt egnet til overgangsboliger. De ansatte har jobbet med kvinner i 35 år og har spesiell kompetanse.

Granavolden erklæringen sier følgende: Regjeringen mener de straffedømte raskest mulig må rekrutteres til arbeidslivet etter endt soning. Det er det gode muligheter for i Sandefjord.

Fengselet har nemlig et svært godt samarbeid med private og offentlige næringsbedrifter.

I vårt partiprogram heter det at soning skal føre til rehabilitering – med behandling, skole, arbeid og gode tilrettelagte besøksmuligheter. Barns behov skal prioriteres og familiepolitikken styrkes. Å styrke kvinners vilkår under straffegjennomføring vil lette noe av påkjenningen til barna.

God offentlig infrastruktur er viktig. Sandefjord er en svært god lokalisering i så måte.

Det er snart lokalvalg – V er i en Alvorlig situasjon som Trine tydelig sa på TV denne uken. Hun sa også at vi har mange dyktige lokalpolitikere og vi har mange gode lokale saker!

Ja Trine – vi skal stå på i denne valgkampen – men vi trenger drahjelp!

Vi trenger vinnersaker. I valgkampen 2015 kom du til Sandefjord og lovet å skaffe midler til å rense fjorden vår. Det løftet holdt du – Venstre skaffet 110 millioner i RNB!

Overgangsboliger i Sandefjord er også en vinnersak – og kan bli en Venstreseier! Vi trenger ikke så mye – bare 5,5, millioner i RNB til drift første halvår!

Kjære likestillingsminister – kjære Trine – du vil bli historisk om du får gjennom denne saken i regjeringen! Saken er et svar på den inkluderingsdugnaden regjeringen ga startskuddet til 24. juni 2018!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**