Storbarnehage i Skien

Signy Gjærum, bystyremedlem Skien Venstre forteller hvorfor hun heier på ny stor barnehage

Med Duestien barnehage (skisse over) får Skien kommune kapasitet – det vil si beredskap- til å svare ja «over bordet» til foreldre som når på året det måtte være, søker sitt barn inn i barnehage.

Alle barn kan ses på som rettighetsbarn. Og sammen med løpende opptak, er det å investere i barns oppvekst! God familie – og inkluderingspolitikk. Og det er framtidsretta.

Jeg ser på Duestien som en innbringende, langsiktig investering. At Høyre, av alle, ikke ser det? Med Duestien barnehage får vi et variert og brukertilpasset barnehagetilbud som ivaretar ansatte. Det vil bidra til den positive utviklingen vi trenger og ønsker for vår kommune og vil i sin tur gi oss muskler til å ivareta andre viktige velferdsordninger.

Nå kompletterer vi altså kommunens barnehagetilbud og får forventet og ønsket fleksibilitet til akseptabel pris! På tide.

Signy Gjærum (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**