Det skal ikke stå på Venstre, skriver Gustav Søvde

Vår 1. kandidat Gustav Søvde sier at Skien Venstre gjerne er med på å prøve nye løsninger for mere heltidsstillinger i pleie- og omsorgssektoren, men at de som roper “ulv, ulv” kanskje har et medansvar for dagens situasjon:

Partisekretær i Arbeiderpartiet Kjersti Stenseng og leder i Fagforbundet Mette Nord skriver i et innlegg 4. mars at Arbeiderpartiet og Fagforbundet nå skal løfte heltid som den viktigste felles sak inn i lokalvalgkampen.

Alle kan skjønne at når man skal leve av sitt arbeid og sin lønn, som jo folk flest skal, så er det å bare få en deltidsstilling ikke til å leve av. Og i pleie- og omsorgssektoren rundt i Norge er det altså slik at det er ganske mange som bare får deltidsstillinger. Så også i Skien.

Det har så lenge jeg har vært med i politikken blitt forklart med at dette er for å få turnusen i helger, netter osv. til å gå opp.

Og turnusplanlegging er ikke for nybegynnere eller lokalpolitikere så lett å forstå. Og de med 100 prosentstilling vil jo i hvert fall ikke jobbe mer enn hver tredje helg. Og det er jo forståelig.

Det er ikke godt for en som ikke driver med dette å forstå hvordan løse dette. Men kanskje må man finne en ordning med lengre frivillige vakter, eller at folk gis en 100 prosentstilling, men må jobbe på flere tjenestesteder, at noen gis mulighet til å få en 100 prosentstilling mot å jobbe annenhver helg, eller andre løsninger. Det jeg tenker er å skape rom for mer fleksibilitet.

Det lyder for meg litt hult når Fagforbundet og Arbeiderpartiet sier at nå skal vi jobbe med dette. Virkeligheten er jo at Ap og co. hadde regjeringsmakt fra 2005 til 2013, og har sittet ved roret i Skien og mange kommuner i mange perioder.

Og virkeligheten er jo også slik at Arbeiderpartiet og Fagforbundet har i alle år hatt god kontakt med hverandre, så også i Skien. Og ufrivillig deltid i helsesektoren har bestått i mange år. Så hvorfor har det ikke skjedd noe før?

Jeg synes også å huske at det for flere perioder siden i lokalpolitikken i Skien så var det på gang å prøve ut en ordning med mer fleksible lengder på vaktene og kanskje andre ting, som Fagforbundet i Skien gikk inn for. Men som Fagforbundet på fylkesplan satte foten ned i forhold til. Og så var man like langt.

Jeg er selvfølgelig helt klar over at Venstre i Skien er medansvarlig for den arbeidsgiverpolitikken som har vært ført i Skien kommune nå i flere perioder, herunder bruk av deltidsstillinger i pleie- og omsorgssektoren. Men vår kontakt med Fagforbundet har ikke vært så velpleid som mellom Ap og Fagforbundet.

Men la fortid være fortid. Det skal ikke stå på Venstre i Skien til å prøve ut nye løsninger, dersom vi får mandat til å være med å styre byen etter valget. Hvem det nå måtte bli sammen med.

Gustav Søvde

1. kandidat for Skien Venstre ved kommunevalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**