Sola på landsmøtet!

Hege Eriksen Nordbøe

I helgen har to av Sola Venstre sine medlemmer deltatt på landsmøtet til Venstre. Mye god politikk ble diskutert og vedtatt, og Rogaland Venstre gjorde seg markert.

Sola Venstre sendte inn en resolusjon til Rogaland Venstre sitt årsmøte som ble vedtatt og sendt inn til landsmøte. (Resolusjonen kan leses i sin helhet her.) Resolusjonen i sin helhet kom dessverre ikke med, men deler av den ble tatt opp i en resolusjon som gikk gjennom!

Både Stian og Anja snakket varmt om den gode Solaskolen, og kom også med konkrete forslag om hvordan den kan gjøres enda bedre! Det ble snakket om bl.a. gaming som valgfag og fleksibel skolestart.

Også leder av Venstre, Trine Skei Grande, snakket om skolen. Hun nevnte tre punkter som kan forbedre den norske skolen. Forskjellene mellom gutter og jenter i skolen blir stadig større, og fleksibel skolestart vil være med på å utjevne den forskjellen. Det er stor forskjell i utvikling på de som starter på skolen når de er seks og et halvt år i forhold til de som starter når de er fem og et halvt år.

Hun nevner videre at 70% av de som trenger spesialundervisning er gutter, og at det da er viktig at vi styrker spesialundervisningen i skolen. Realiteten i dag er at det blir brukt ufaglærte lærere i spesialundervisning, og det må endres for å gi like muligheter.

Til slutt snakke Skei Grande om gratis kjernetid i SFO. Mange familier med lav inntekt har ikke råd til å sende barna til SFO. Dette er trist fordi det øker forskjellene mellom høy og lav inntekt. SFO skaper felleskap, og dette skal ikke være forbeholdt de som er født inn i familier med høy inntekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**