#VenstreLM: Spisset fokus på næringsliv inn i prinsipprogrammet

Norge kan bli en verdensleder på grønn teknologi og grønne bærekraftige forretningsmodeller. For at det skal skje må det offentlige spille på lag med næringslivet. Sammen får vi til en grønn framtid., Foto: iStock

Under helgens landsmøte ble Venstre prinsipprogram revidert og vedtatt på nytt. Våre delegater fikk sørget for at programmets fokus på næringsliv og arbeidsplasser ble spisset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Tilleggsforslaget fra våre delegater, fylkesleder Kjartan Alexander Lunde og gruppeleder i Stavanger, Per A. Thorbjørnsen, omhandlet næring og arbeidsplasser, og forslaget fikk flertall under helgens landsmøte i Hell.

Flere nye arbeidsplasser og flere i arbeid er helt avgjørende for Norges framtid. Det er en av søylene for Venstre sin politikk med nye arbeidsplasser. Dette er en sak som har gjennomsyret og vært med i vår politikk i flere tiår, sa Lunde i sitt innlegg i debatten om prinsipprogrammet.

Lunde viste også til i sitt innlegg til forskning fra BI viser at nyetablerte bedrifter står for hele to tredjedeler av jobbskaping i norsk privat sektor. Å ha politikk som er på lag med småbedrifter, nyetablerere og gründere er derfor avgjørende for å sikre at det skapes nye arbeidsplasser – inklusiv sikre enkle skatte- og avgiftsregler og kontrollkrav.

– Vi har gjort mye med reglene de siste årene i regjering og gjennom samarbeid, nå må de også inn blant våre prinsipper, avrundet Lunde i debatten.

Gruppeleder i Stavanger Venstre, Per A. Thorbjørnsen, talte også for tilleggsforslaget. – Når liberale prinsipper skal drøftes må næringslivet løftes fram. Nå slår vi fast at for Venstre er både store, mellomstore og mindre næringsvirksomhet er en grunnpilar i det norske samfunn.

Per A. Thorbjørnsen

Thorbjørnsen traff frem viktigheten av velferdsgoder på folk som satser og driver egne bedrifter. Prinsipielt er skillelinjene mellom store og små bedrifter ikke eksisterende. Næringsliv er næringsliv, uavhengig av størrelse.

-Det var helt nødvendig å løfte næringslivets betydning generelt og spesielt i forhold til velferdsutviklingen inn i Venstres prinsipprogram. Vi skal være på lag med næringslivet, og derfor er det veldig riktig at vi har dette slått fast i det reviderte prinsipprogrammet.

Tilleggsforslaget inn i prinsipprogrammet ble som følgende:

Venstre understreker betydningen av å legge til rette for at mangfoldig og bærekraftig næringsliv. Det private næringsliv er avgjørende bærebjelke i nasjonens velferdsutvikling. Det er en statlig oppgave å sikre gode rammevilkår både til store, mellomstore og mindre bedrifter. Venstre vil videre arbeide for et samfunn som legger godt til rette for de som starter og driver egen bedrift. Vi verdsetter innsatsen til de som satser, og vil bidra til regelverk som er enkelt å forholde seg til for mindre bedrifter. De som driver for seg selv skal også ha tilgang til velferdsordningene i arbeidslivet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**