Sentrumsplanen: Gjennomslag for vern av trehusbyen og riving av p-huset på Jorenholmen

Foto: Stavanger kommune

– Venstre har vært opptatt av at sentrum må få arealer til flere boliger og arbeidsplasser, samtidig som vi tar vare på trehusbyen og Stavangers særpreg, sa Venstres Kjartan Alexander Lunde i debatten om Sentrumsplanen i bystyret mandag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Kjartan Alexander Lunde i Stavanger bystyre

Les hele innlegget til Kjartan Alexander Lunde under:

Ordfører,

Venstre har vært opptatt av at sentrum må få arealer til flere boliger og arbeidsplasser, samtidig som vi tar vare på trehusbyen og Stavangers særpreg.

Mange mennesker ønsker å bo urbant. Det er kjekt å bo tett på sentrum og det tror jeg er viktig for mange. Og samtidig er det veldig miljøvennlig at mennesker bor urbant. Derfor er det viktig å legge til rette for moderne næringsbygg, et høyt antall nye boliger og et utvidet handelstilbud i sentrum.

Og i tillegg får vi gode grønne lunger også i byen vår.

Venstre håper at ny bebyggelse til både bolig og næring skal tiltrekke seg mer aktivitet, og dermed styrke sentrum som knutepunkt. Planen sin nåværende versjon gir grunnlag for en vesentlig økning av antallet mennesker som arbeider, bor i og oppsøker Stavanger sentrum. Anslagsvis 670 000 – 700 000 m2 netto tilført utbyggingsvolum, tilsvarende arealet til 44-47 Stavanger konserthus.

Venstre har i arbeidet bidratt til å få vernet en rekke verneverdige trehus og bygning i sentrum. Gjennom flere runder i byutviklingsstyret og i fylkesutvalget har Venstre bidratt til vern av verneverdige trehus og bygninger.

Vi har også vært i front for å få vekk høyhuset like over Gamle Stavanger og høyhuset på den gamle utenriksterminalen. Begge disse høyhusene er nå borte.

Venstre er også fornøyd med at vi har fått til å få cruiseskipene lengre ut av Vågen. Det er godt at sentrumskjernen vår nå vil slippe mange cruiseskip for nært. Ikke minst er det viktig det som også ordføreren og Venstre har fått til med de 14 nasjonale punktene som vil kutte både bråk og forurensing fra cruiseskipene.

Tar vare på trehusbyen
Aldri tidligere har Stavanger hatt en sentrumsplan som tar så godt vare på verneverdige trehus som denne planen nå gjør. Trehusbyen må tas vare på siden det er en viktigste bærer av historisk hukommelse, identitet og verdi for byen vår. Venstre har i alle rundene med sentrumsplanen sørget for å få vernet bevaringsverdige trehus. Derfor er en rekke bevaringsverdige trehus nå bevart i planen.

Venstre ønsker å sikre resten av trehusby og har derfor et flott punkt som vi tar opp igjen i dag. Håper derfor at alle partier og representanter som bryr seg spesielt om trehusbyen stemmer for forslaget om å bevare trehusbyen i dag.

Les også: Venstre kjemper for å ta vare på trehusbyen

Andre byer med en historisk bykjerne har valgt å begrense høyden på nybygg til et akseptabelt nivå. Eksempler er Bergen, København og Amsterdam.

Det utelukker ikke nye bygg og en fortetting av byen, men den nye bebyggelsen forholder seg til eksisterende strukturer, høyder og volumer og blokkerer ikke byens tradisjonelle signalbygg. Derfor er det viktig for Venstre å være restriktiv med de aller høyeste høyhusene.

Høyhus i Knud Holms gate vil Venstre kjempe for at blir mer og bedre tilpasset omgivelsene. For Venstre er det viktig å ivareta bomiljøet også til de eksisterende beboerne i St. Olav.

Jorenholmen
Noe av beste med dagen i dag er Jorenholmen. Rivning av parkeringshuset på Jorenholmen har vært en av Venstres viktigste kampsaker i mange år. Venstre har alltid ment at parkeringsanlegg er en helt feil bruk av en av de aller flotteste tomtene i Sentrum.

I forrige runde fikk Venstre flertall for å rive parkeringshuset på Jorenholmen og bygge mer funksjonelt og skjult parkeringsanlegg lenger borte. Biler trenger ikke utsikt, folk trenger utsikt. Og nå i dag får vi også dette flertallet.

Les også: Venstre vil rive P-huset på Jorenholmen

Privatisering av kystsonen
Forslaget om å tillate masse privatiserende småtbåthavner langs hele strekningen fra Spilderhaugvika til Tou Scene er noe som vi i Venstre ikke forstår. Det må gå ann å lage småbåthavner uten å privatisere et helt område slik.

Les også: Bymiljø og trivsel foran tidspress

Bymiljøpartiet
Venstre er bymiljøpartiet. Det har vi vært i alle år. Venstre er partiet som har kjempet for å ta vare på trehusbyen. Og Venstre er partiet som har trivsel og bomiljø i høysetet når vi tenker byutvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**