Venstre tar initiativ til gjennomkjøring forbudt i Tjøstheimsvegen før Ryfast-åpning

Skjemdump: Strandbuen

Strandbuen skrev i februar om beboerne langs Tjøstheimsvegen og frykten for økt gjennomgangstrafikk. -GPSen vil føre mange inn på den smale veien, så her må vi få en bedre ordning på plass, sier leder av Strand Venstre, Erik Rydningen Nyman-Apelset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Når turister og vogntogsjåfører kjører i retning Hjelmeland fra Solbakk, kan navigasjonsutstyret i bilene komme til å lede dem inn på Tjøstheimvegen. Bilister kan spare kilometer på å kjøre denne veien, men veien er ikke tilrettelagt for trafikkøkning. Tjøstheimvegen blir ikke regnet som en snarvei tidsmessig.

Nyman-Apelset har derfor tatt kontakt med Rogaland Venstres representant i fylkessamferdselsutvalget, som vil ta saken opp på neste møte den 27. mars.

-Denne veien er smal og svingete og ikke egnet for vogntog eller større mengder av biltrafikk overhodet. For Venstre er det viktig at alle barn i kommunen har en trygg skolevei og det vil vi følge opp, enten det er en kommunal vei eller ikke. Tjøstheimsvegen må derfor bli stengt for gjennomkjøring, legger Rydningen Nyman-Apelset til.

Kjartan A. Lunde er Venstres representant i samferdselsutvalget
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**