Campus Kristiansund følges opp tett av minister Iselin Nybø

Delegater fra Kristiansund møtte forsknings- og høyere utdanningsmimister Iselin Nybø og stassekretær Rebekka Borsh , "Foto:Venstre"

Forsknings- og høyere utdanningsministeren Iselin Nybø satte av tid og møtte de tre delegatene fra Kristiansund, sammen med statssekretær Rebekka Borsh på Venstres landsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Venstrelandsmøtet gir også muligheter for å få samtaler med sentrale politikere og lokale representanter som er delegater på landsmøtet.

Campus Kristiansund var tema
Campus Kristiansund var tema da de tre Venstrepolitikerne Pål Farstad, varaordfører og fylkesleder Ragnhild Helseth, og lokallagsleder Asgeir Bahre Hansen fikk et møte med Iselin Nybø, minister for forskning og høyere utdanning, og statssekretær Rebekka Borsch.

Orienterte om fremdrift og status
Det ble fra delegatene sin side orientert om planene, fremdrift og status, og påpekt hva som er nøkkelpunkt for realisering av Campus Kristiansund. Særlig er det nå viktig å vite hva departementets muligheter er for å sikre finansiering og videre utvikling av høyere utdanning i Kristiansund.

Ministeren og de lokale politikerne har over tid hatt løpende kontakt.

Ministeren forsikrer at hun fortsatt følger opp Campus
Forsknings- og høyere utdanningsministeren forsikret at hun fortsatt vil følge opp prosjektet Campus Kristiansund tett. Det gjelder både selve campusprosjektet og opptrapping av studieplasser. Ministeren planlegger også et besøk til Kristiansund i nær framtid.

-For Kristiansund og Nordmøre ligger det store muligheter i å koble sammen utdanningstilbud, forskning og utvikling og lokalt næringsliv i enda større grad i årene som kommer, sier ministeren

Positivt for studiemiljø, næringsliv og innovasjonskraft
Høgskolesenteret i Kristiansund er en god begynnelse for forutsigbare utdanningstilbud på høgskolenivå. HiKSU har vokst og utviklet seg og har fått tildelt flere hundre nye studieplasser de siste årene. Dette gir en positiv drivkraft ikke bare til studentmiljøet i regionen, men også til det lokale næringslivet og til innovasjonskraften, sier Iselin Nybø.

Venstre lokalt svært godt fornøyd med signalene
Venstre lokalt er svært fornøyd med de klare signalene som kommer fra forsknings- og høyere utdanningsministeren etter samtalen under Venstres landsmøte i Stjørdal sist helg.

tk.no 11.03.19 Campus Kristiansund følges tett opp av minister Iselin Nybø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**