Heller gratis shopping buss enn gratis parkering

Asgeir Hansen, Kristiansund Venstre, Foto: Petter Ingeberg

Bystyremedlem Asgeir Bahre Hansen er sterkt i tvil om gratis parkering vil bidra til å styrke handelsaktiviteten i sentrum i Kristiansund. Han vil heller bruke pengene på en gratis shopping buss eller utvide tilbudet med gratis sundbåt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

TK hadde et oppslag om saken 12.03.19 som gjengis delvis nedenfor, samt lenke til hele artikkelen.

TK:

Miljøpartiets forslag om gratis parkering første time i sentrum får en lunken mottakelse av Venstre og Arbeiderpartiet i Kristiansund.

Asgeir Bahre Hansen (V) er sterkt i tvil om dette vil bidra til å styrke handelsaktiviteten i sentrum.
– Handelsstanden selv må være attraktiv.

Problemstillingen med sentrumshandel kontra handelsparker utenfor bysentrum er den samme i alle verdens byer, påpeker Bahre Hansen. Han vil ikke ha et regime som er handelsvridende ved å slå inngrep overfor Løkkemyra.
– Vi politikerne kan ikke løse dette ved å favorisere sentrum.

Hvis det er det eneste som skiller er at det ene området er gratis og det andre koster 13 kroner å parkere på – og man da velger der det er gratis – da har man kanskje en utfordringen på om tilbudet i sentrum er attraktivt nok, mener Bahre Hansen.

Godt voksne kontra de yngre ser annerledes på dette, mener Bahre Hansen.
– Er Kristiansund det eneste stedet i verden med vær og vind? Det fins litt styggevær andre steder også. For de yngre naturlig at man ikke kan kjøre bil inn til døra, mens det nærmest er et krav for de godt voksne.

De yngre er mer vant med å kjøre kollektivt, påpeker Bahre Hansen. Derfor håper han dette snur.
– Gratis første time vil rushe folk. Da skal de skynde seg. Sentrumshandelen er tjent med at folk tar seg god tid. Vi må få dem til å komme inn og være her en stund. Jeg vil heller bruke pengene på en gratis shopping buss. Ordningen med gratis sundbåt på lørdag er et godt eksempel. Jeg vil heller utvide dette tilbudet enn å innføre gratis parkering.

Lunkne til parkeringsforslag

Om parkering i TK
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**