Nominasjonsmøte 21. mars 2019

Vefsn Venstre

Vefsn Venstres nominasjonsmøte for kommunevalget 2019-2023

Herved inviterer vi til nominasjonsmøte torsdag, 21. mars kl 19.00 på Fru Haugans Hotell.

Saksliste

  1. Velkommen v/nominasjonskomiteen, leder Carola Karl Urvik
  1. Valg av møteleder, sekretær, protokollunderskrivere
  1. Forslag på valgliste fra nominasjonskomiteen
  1. Valg

Nominasjonsnemnda har jobbet med kandidatlisten for det kommende lokalvalget, og ønsker å få medlemsmøtets tilslutning og diskusjon omkring toppkandidatene før det ordinære nominasjonsmøtet blir avholdt.

Husk at kun de som har betalt medlemskontingentet er stemmeberettiget!

Det skal også bli enkel servering under møtet.

I etterkant av nominasjonsmøtet diskuterer vi Kommunevalg i 2019. Vi ønsker blant annet å få innspill til programarbeid, aktiviteter i valgkampen, tidsplan og arrangementer for 2019. Ta med kalenderen!

Vel møtt!

Franziska Wika

Leder for Vefsn Venstre

Mosjøen 1. mars 2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**