Venstre vil ha fast-tannlegeordning!

Close-up of dentist's hand examining teeth of boy patient in dental clinic using dental tools - probe and mirror. Dentistry, Foto: iStock

Mange går rundt med dårlige tenner fordi de ikke har råd til å gå til tannlegen. Det er hull som ikke fylles, tannkjøtt som blør, tenner som tilslutt må trekkes fordi man ikke har hatt råd til å fikse dem før det ble for sent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Mange tør ikke smile fordi de skammer seg over tennene sine, og mange kan ikke jobbe fordi dårlige tenner har gitt dem sosial angst. Det gir også utfordringer med å få i seg mat, hvis man ikke har tyggeredskap som fungerer.

 

I noen tilfeller får dette adskillig alvorligere konsekvenser. Det er velkjent at tannkjøttbetennelse kan medføre hjerteinfarkt, med de ekstra utgiftene for samfunnet det medfører – for ikke å snakke om konsekvensene for menneskene det rammer. Onsdag kunne vi også lese i Dagbladet at ny forskning viser at tannkjøttbetennelse kan gi Alzheimer, hjerte- og karsykdommer og revmatisme.

 

Vi i Venstre mener derfor at det er på høy tid at vi får en «fast-tannlege-ordning». Vi ønsker at vi innfører en ordning hvor staten tar over gradvis større del av regningen. Vi vet at dette blir kostbart, så vi trenger en utredning som viser hvor store kostnadene vil bli totalt, og så vurdere hvor mye vi kan klare å bidra med fra staten, og justere ordningen etterhvert. En fin start hadde vært om alle får tilbud om en første konsultasjon til en lav egenandel, hvor staten tar det meste av regningen, for å avklare hvordan tilstanden er, og så eventuelt få dekket noe behandling etter dagens regler. Forskjellige typer behandling og forskjellige diagnoser gir litt forskjellige egenandeler, akkurat som hos fastlegen. Egenandelene noteres på et «egenandelskort 3», som i likhet med egenandelene for lege og fysioterapi gir frikort når du har betalt en viss sum. Dette er en sosialt utjevnende ordning hvor de som trenger det mest får mest støtte.

 

Venstre ønsker at tannlegene følger Fastlegeprinsippet. Dette betyr også at tannlegene må få tilbud om å forhandle en takst/tariffavtale med HELFO etter mønster av den legeforeningen har for fastlegene og avtalespesialistene i dag. I dag har tannlegene fri prisfastsetting, det eneste som justerer prisene er markedets betalingsvillighet.

 

Vi mener at det er åpenbart at tennene hører sammen med resten av kroppen, og at skillet vi nå har mellom en i stor grad offentlig finansiert fastlegeordning og tannlegetilbudet er kunstig. Dersom vi får en ordning som gjør at folk får råd til å gå til tannlegen tidligere, så skadene på tennene og behandlingen det medfører ikke blir så omfattende, vil samfunnet spare mye penger. For ikke å snakke om at man slipper mange konsekvenser av dårlig tannhelse som i dag belaster det «vanlige» helsevesenet med store summer. Ja, en fast-tannlegeordning vil koste penger, men det er det verdt. Det vil ha så mange positive ringvirkninger, også økonomiske, at det er åpenbart at vi må prioritere dette.

Av Wenche Steen, 2 kandidat Bærum Venstre og Gro Buttingsrud Martnes 6. kandidat Asker Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**