«Hold Venstre, nu kjör vi!»

Geir Olav Knappe, Namsos Venstre, Foto: Liv Aarberg / Venstre

Alvoret var stort og engasjementet sterkt på Venstres landsmøte. Gode innlegg og diskusjoner om Venstres prinsipper var god mental føde og avbrekk fra et negativt nyhetsbilde.

Økende nasjonalisme, mindre toleranse, mer populisme og proteksjonisme er bare utfordrende. Landsmøtet derimot var opptatt av frihet for den enkelte, toleranse, maktspredning, sosialt ansvar, hjelp til de som trenger det mest, ansvar for miljøet og kommende generasjoner. Det har stått lite om det i avisene.

Venstres distriktspolitikk var et stort tema, og vi fikk ambisiøse vedtak. 95% av alle hushold og virksomheter skal ha god bredbåndstilgang i 2020. Det skal bli flere desentraliserte og fleksible utdanningstilbud, og en skal få på plass en helhetlig oversikt og koordinering av flytting, nedlegging og oppretting av statlige arbeidsplasser. Det er viktig å hindre at etater og direktorater – “statene i staten” – flytter arbeidsplasser uten politisk kontroll. I Namsos er Vegvesenet et eksempel.

Og hvorfor skal restauranter ha høyere matmoms? Venstre ønsker derfor å senke matmomsen for restaurantbransjen. Det bør bli billigere å spise ute – et godt sentrumstiltak.

Ære være Venstres elbil-politikk for at vi nå har verdens mest miljøvennlige bilpark, og landsmøtet vedtok nye ambisjoner om grønn vekst og omstilling. Klimapolitikk og næringspolitikk går hånd i hånd. Hurtigbåter på el bygd i Norge ligger snart til kai. Biogassanlegget på Skogn er i full drift. Venstre ønsker å sikre en 50/50-fordeling på investeringer mellom veg og jernbane, og støtten til klimavennlig energiteknologi skal økes ytterligere. Og mens Trine åpnet landsmøtet gikk finansministeren ut med at Oljefondet dropper investeringer i selskap som leter etter olje og gass – en klar Venstre-seier.

Havet har gitt oss mat på bordet, mange arbeidsplasser, og har skapt store verdier til utvikling av felles velferd i generasjoner. Å skrote EØS-avtalen vil rive næringslivet i distriktene ned. Derfor er den så viktig å beholde. Med strengere krav til miljø vil Venstre at norsk sjømatnæring skal være en viktig bidragsyter til mer bærekraftig matproduksjon i verden. Vertskommuner for sjømatnæringen bør få en større del av verdiskapinga, og Venstre vil derfor videreutvikle Havbruksfondet. I 2018 ga det kommuner i Namdalen over 200 millioner kroner.

Skole er viktig for Venstre. Etter gjennomslag for lengre lærerutdanning og strengere opptakskrav er det nå mange flere som vil bli lærere. Skolemat høres feiende flott ut, men må tilpasses lokale muligheter og behov. Og så må vi øke oppmerksomheten mot de økte sosiale utfordringene i skolen. Vi må hjelpe lærerne slik at de kan være lærere. Venstre ønsker derfor flere miljøterapeuter inn i skolen.

I god sosial-liberal ånd diskuterte landsmøtet politikk for de som har mindre ressurser og trenger mer hjelp fra oss andre. Vedtaket om å ta vare på folk på flukt løfter både en framtidig situasjon med flere klimaflyktninger, dagens forferdelige situasjon i flyktningeleirer, og at “papirlause” i Norge bør få nødvendig helsehjelp.

Venstre vil utvide tannhelsetjenesten slik at flere får støtte til ordinær tannbehandling og til større inngrep. Rettighetene til rusmisbrukere må styrkes, og regjeringen har derfor adoptert Venstres ruspolitikk som mener at omsorg er bedre enn straff for de tyngste brukerne.

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA), som skal sikre at personer med praktisk assistansebehov skal kunne leve mest mulig sjølvstendige og uavhengig liv, skal være det likestillingsverktøyet det er ment å være. Brukeren må selv få styre tilbudet. En åpenbart demokratisk rett som selvsagt også skal gjelde etter fylte 67 år. Godt at Venstre har likestillingsministeren.

Gode diskusjoner og vedtak skapte energi og god stemning på landsmøtet. Venstre skal være motpolen til populismen, derfor er vi trygge på at Venstre trengs.

Namsos Venstre er klare til valgkamp!