Leirskole for alle barn

Foto: Jon Inge Nordnes

Ja til et gratis fullverdig leirskoletilbud for elever i Sandefjordsskolen

Sandefjord Venstre har i flere år kjempet for at elevene i Sandefjordsskolen skal få reise på leirskole. I mange år har det vært stor politisk uenighet om dette i vår kommune. Høyre-partiene har ikke ønsket å prioritere dette – de har vært mest opptatt av at elevene skal oppholde seg mest mulig i klasserommet for å trene på basisfagene.

Venstre har i regjering fått gjennomslag for å lovfeste dette slik at alle landets elever nå får muliget til å reise på leirskole. Minstekravet har vært tre døgn. De fleste kommuner har imidlertid latt elevene få fire overnattinger på leirskole.

Bortsett fra Sandefjord. Vi er en av de meget få kommuner som holder seg til minstekravet. Dette betyr en vesentlig reduksjon i kvaliteten på oppholdet for elevene fra Sandefjord. Det sier seg selv – av oppholdet på fire dager inngår to reisedager- – Mao de går glipp av mange aktiviteter og læringsløpet avsluttes før de er ferdige.

Så når de andre elevene har avslutningskveld – f.eks.i periode før jul – betyr det at de mister en fantastisk kveldstur med julegrøt og besøk på en gammel støl, stjernekikking og nordlys. Da sitter våre elever i bussen på vei hjem.

I disse dager skal loven vedtas i Stortinget. Sandefjord Venstre er stolt over at Venstre har fått gjennomslag for denne saken i regjering.

Leirskole er minner for livet. Alle husker leirskolen. Selv husker jeg bare stykkevis fra barne- og ungdomsskoletiden. Men leirskoleuka den utkrystalliserer seg som det aller klareste minnet – den kanskje aller første reisen uten mamma, pappa og lillebror. Sånn tror jeg det er fortsatt.

Jeg sluttet å mose potetene mine, og tok kniv og gaffel på alvor på en helt annen måte etter å ha blitt inspirert av hun i gul genser ved siden av meg i spisesalen den uka. Jeg lærte at hvis jeg ikke har på meg lue på fjellet, så går varmen ut av topplokket. Jeg var i fjøset, stelte hester, måkte møkk og plukket egg fra hønene. Redde opp senga mi selv, og vasket ut av rommet vårt sammen med klassevenninnene mine før vi dro hjem.

På midten av 90-tallet så satte vi regelmessig inn penger – mens vi ventet på den store uka. Det virket som en evighet. Bussene sto oppstilt i skolegården. Vi vinket og reiste sammen ut i den store verden, til Fagerli. Siden jeg var liten, har Venstre nasjonalt kjempet frem at leirskolen skal være gratis. Fra i høst fikk Venstre i regjering gjennomslag for at retten til leirskole skal være lovfestet. Her i Sandefjord mener flertallet av politikerne fra de andre partiene i kommunen at det er greit å kutte i tilbudet. Det er vi i Venstre i Sandefjord dypt uenige i. Vi skal ikke kutte, vi skal satse på ungene i Sandefjord. De er den aller viktigste ressursen vi har. Barndommen og tiden på skolen, en sentral del av foredlingsprosessen på veien til voksenlivet. Det er ikke i vår viktigste investeringskapital for fremtiden vi skal kutte, det er den vi skal satse på.

Så hvorfor er leirskolen så viktig for Venstre?

Det å mestre å overnatte hjemmefra, er en viktig ferdighet og en del av dannelsen, sier kulturminister Trine Skei Grande (V). Hva mener hun egentlig med det?

Jeg er enig med Trine, leirskolen er viktigere enn noensinne. Mange ser ut til ha glemt at skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Prinsippene for arbeid med læring, utvikling og danning skal hjelpe skolene til å løse dette doble oppdraget (udir). I utvalget for kunnskap og oppvekst her i Sandefjord diskuteres det i disse dager om vi som kommune gjør tilstrekkelig for å sikre helhetlig skole og god oppvekst. Da må vi ikke glemme at det finnes så mange viktige ting vi trenger å lære, som vi ikke kan lære i klasserommet. Jeg er ikke så bekymret for utdanningsoppdraget i skolen. Det er ikke grenser for hvor flinke vi er blitt til å måle, mediere, vurdere, trene til nasjonale prøver og evaluere resultater på PISA-score. Jeg er bekymret for dannelsesoppdraget. Venstre har kjempet for leirskolen i lang tid, i høst ble retten endelig lovfestet. Et viktig gjennomslag i regjering, en prioritering av alle de viktige ferdighetene som ikke kan måles i regneark. Vi i Sandefjord kunne ikke vært mer enige, og vi vil ikke at våre elver skal fortsette å nedprioriteres, gjennom at det kuttes i tilbudet. Leirskolen er unik opplevelse, uerstattelige, og helt umulig å simulere i de 10 andre årene elevene går i grunnskolen.

I skolen skal vi legge grunnlaget for en livslang læringsprosess. Vi skal lære det vi trenger for å være frie, selvstendige og ansvarlige. Vi skal legge grunnlaget for å ta gode livsvalg. Føle medmenneskelighet og kontakt med oss selv, andre og naturen. Barn og unge lever her og nå, vi som er voksne må bli flinkere til å anerkjenne barndommens og ungdomstidens egenverdi. Å klare å se dette som en viktig forutsetning når vi for øvrig planlegger for fremtidig arbeids og samfunnsdeltakelse. Derfor går vi i Sandefjord Venstre fortsatt inn for å gjeninnføre en fullverdig leirskoleuke. Vi har ikke råd til å la være.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**