På lag med innsektene

Olav Haaverstad

Vårt viktigste bidrag er at kommunen forvalter arealene slik at vi bevarer sammenhengende leveområder, kulturlandskapet og bidrar til å opprettholde et rikt biologisk mangfold.

Innlegg av Karianne Thøger Haaverstad, 8. kandidat Bærum Venstre.

Tap av naturmangfold skjer raskt og er akutt utfordring over hele verden. Det er nå dokumentert at tapet av innsekter skjer 8 ganger raskere enn for pattedyr og fugler. Dette er alvorlig.

Bærum Venstre tror at folk i Bærum gjerne vil bidra til å bremse den dramatiske nedgangen i insekter på jorden. Vårt viktigste bidrag er at kommunen forvalter arealene slik at vi bevarer sammenhengende leveområder, kulturlandskapet og bidrar til å opprettholde et rikt biologisk mangfold.

Den nye og mye omtalte rapporten «Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers» er en global vitenskapelig gjennomgang av tilstanden for insektene, og peker på nettopp dette. Rapporten viser at 40% av alle insektarter er i tilbakegang og de siste 25-30 årene har den totale mengden insekter falt med 2,5% hvert år. Den raske utryddelsen av insekter er alvorlig fordi vi mennesker er avhengig av mange av de tjenestene de gir oss, og naturens økosystemer kollapser uten insekter.

Vi mennesker er avhengig av insekter, men paradoksalt nok er det vi som er den største trusselen. Hovedårsaken til tap av insekter er internasjonal intensivering i jordbruket som drives i en mer og mer industriell retning. Det fører til at trær og busker fjernes langs jordene og plantevernmidler og kunstgjødsel ødelegger og forurenser leveområdene. I tillegg er andre arealendringer som fører til tap av leveområder, flytting av arter og klimaendringer faktorer som bidrar til at insektene dør ut.

I Norge er det flest pollinerende insekter som er truet. Insekter som befrukter planter og trær er nødvendige for at blant annet vi skal kunne høste frukt og bær. Et intensivt skogbruk, oppdyrking og drenering av arealer, og ikke minst gjengroing av kulturlandskapet er noen av årsakene her til lands for at insektene sliter. I 2019 er det derfor satt av rundt 33 millioner kroner til bevaring av utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Vi må ta vare på blomsterengene våre og ikke minst skape nye leveområder!

Det finnes også tiltak du og jeg kan gjøre som hageeier eller verandaeier for å hjelpe insektene. Plant insektvennlige planter, lag rufsete hager hvor markblomster kan trives, la gresset gro med kløver i, sett opp insekthoteller, la kvisthauger, stubber og død ved være til bolig og mat for insektene. Det er også viktig at opprinnelig jordsmonn og større trær tas vare på ved utbygginger. De er viktige for å opprettholde naturmangfoldet. Bli med og skap natur for naturen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**