Trygg gangvei på Rånåsfoss

Sørum Venstre

Venstre har lenge kjempet for en trygg trafikkløsning for myke trafikanter langs Eidsvegen på Rånåsfoss.


Eidsvegen ble i 2018 løftet opp som øverste prioritering av Sørum kommunestyre i innspill til fylkeskommunen. I forbindelse med regulering av ny Rånåsfoss stasjon i mars 2018 vedtok imidlertid Sørum kommune et rekkefølgekrav om at Bane Nor måtte etablere en trygg gangvei- og sykkelvei langs Eidsvegen ved etablering av ny Rånåsfoss stasjon. Dette rekkefølgekravet står fast, og det må Bane Nor forholde seg til.

Flere reisende

Rånåsfoss er et område hvor det er forventet stor vekst de neste årene. Auli stasjon ble lagt ned i 2018, og begge disse momentene fører til at flere mennesker benytter seg av Rånåsfoss stasjon. Det er begrensede parkeringsmuligheter ved Rånåsfoss stasjon, og mange reisende vil gå eller sykle. Uten en trygg og sikker gangvei til togstasjonen kan terskelen for å gå eller sykle bli for høy og resultatet kan bli helt unødvendig trafikkkaaos, parkeringskaos og utrygge situasjoner.

Samfunnsoppdrag

Nå ligger 1. gangsbehandling av ny Rånåsfoss stasjon til behandling for Miljø- og samfunnsutvalget. I sakspapirene kommer det frem at Bane Nor ikke har intensjon om å finansiere en trygg gangvei fra stasjonen opp Eidsvegen opp til krysset Sandnesvegen/Sandnesstubben. Årsaken er at Bane Nor ser det ikke som sitt samfunnsoppdrag å legge til rette for at folk skal ha en trygg vei til togstasjonen.

Venstre mener Bane NOR i beste fall misforstår sitt samfunnsoppdrag. Det burde være i Bane Nor sin interesse at folk velger tog som et alternativ til bil. Det burde også være i Bane Nor sin interesse at veien til togstasjonene er trygge for myke trafikanter.
Nå er saken sendt ut på høring, og vi håper mange vil sende inn innspill på at det er helt avgjørende med en trygg gang- og sykkelvei før ny Rånåsfoss stasjon bygges.

Venstre kommer ikke til å stemme for at Bane Nor får starte sitt arbeid med ny Rånåsfoss stasjon før finansiering av en sikker gangvei langs Eidsvegen ligger inne. Og det er Bane Nors ansvar.

 

Jim Smestad
3. kandidat for Lillestrøm Venstre
Solveig Schytz
1.kandidat for Viken Venstre

Innlegget sto på trykk i Indre Akershus Blad 18.03.2019.