Til innhold

Solveig Schytz

Vi har ansvar for å ta vare på hverandre. Derfor må vi bygge gode fellesskapsløsninger og forvalte naturen og på ressursene våre på en bærekraftig måte.

Solveig Schytz er avtroppende leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus, og påtroppende gruppeleder for Viken Venstre.

Solveig er født i 1976 og kommer opprinnelig fra Molde. Hun bor på Ås med familien sin.

Som fylkespolitiker er Solveig opptatt av:

  • å gjøre det enklere og billigere å reise kollektivt i hele Viken
  • kutte klimagassutslipp og omstille Viken til en nullutslippsregion
  • å satse på læreren og sikre elevene muligheten til å velge videregående skole selv
  • at fylket skal stimulere til nyskaping og flere oppstartsbedrifter

Verv

Solveig er gruppeleder for Venstres gruppe på fylkestinget i Akershus, og leder i hovedutvalg for samferdsel i Akershus Fylkeskommune. Hun er 1. vara til Stortinget for Abid Raja, og 1. vara til sentralstyret i Venstre. I tillegg er hun leder av Venstres internasjonale utvalg.

Engasjement og Erfaring

Solveig Schytz er utdannet konservator fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet med museer og med kulturminnevern i ulike direktorater og som rådgiver i privat sektor innen bygningsvern.

Hun har også bred organisasjonserfaring fra frivillige organisasjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Hun har blant annet vært leder av Nordisk konservatorforbund, speidersjef (styreleder) i Norges speiderforbund, og nestleder i Norsk Friluftsliv.

Solveig er aktiv i lokalsamfunnet, og er særlig opptatt av miljøvern, kultur, av frivillighetens rolle i samfunnet og av barn og unges oppvekstvilkår.