Til innhold

Solveig Schytz

Vi har ansvar for å ta vare på hverandre. Derfor må vi bygge gode fellesskapsløsninger og forvalte naturen og ressursene våre på en bærekraftig måte.

Solveig Schytz 1. kandidat for Venstre i Akershus, første vara til Stortinget og medlem av Venstres sentralstyre.

Solveig brenner. For å ta vare på naturen, for at det skal være enkelt og billig for oss alle sammen å ta de miljøvennlige valgene i hverdagen, og for en god skole og trygge oppvekstvilkår for barn og unge.

– Kollektivtrafikken er jobb nummer en for Venstre i Akershus sier Solveig, det må bli enklere og billigere å reise kollektivt. Befolkningsveksten i Akershus er stor, det gir store muligheter, men også utfordringer. Når utbyggingspresset øker, er det viktig å vite hva vi må ta vare på for framtida; naturen, matjorda og kulturminner.

Venstre vil gi elever i videregående opplæring større valgfrihet, både når det gjelder hvilken skole elever ønsker å gå på, og i valg av fag. I åra som kommer skal vi innføre en revolusjon i videregående skole; nå får alle rett til å fullføre videregående opplæring, og Venstre vil at Akershus skal gå i front på å tilby ulike skoletilbud som gjør at alle får mulighet til å fullføre, både for ungdom og voksne, både i yrkesfag og studieforberedende fag.

Frivillig og engasjert

Solveig Schytz er utdannet konservator fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet med museer og med kulturminnevern i ulike direktorater og som rådgiver i privat sektor innen bygningsvern.

Hun har også bred organisasjonserfaring fra frivillige organisasjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Hun har blant annet vært leder av Nordisk konservatorforbund, speidersjef (styreleder) i Norges speiderforbund, og er for tiden styreleder i Norsk Friluftsliv.

Solveig er gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Viken, første vara til Stortinget og medlem av Venstres sentralstyre. Hun har tidligere vært fast møtende stortingsrepresentant, leder for Venstres internasjonale utvalg og gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Akershus og har bl.a ledet hovedutvalg for plan, næring og miljø og hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

Hun bor på Ås sammen med familien sin.