Til innhold

Solveig Schytz

Vi har ansvar for å ta vare på hverandre. Derfor må vi bygge gode fellesskapsløsninger og forvalte naturen og ressursene våre på en bærekraftig måte.

Solveig Schytz er gruppeleder for Venstre i Viken, 1. kandidat for Venstre i Akershus, første vara til Stortinget og medlem av Venstres sentralstyre.

Solveig er født i 1976 og kommer opprinnelig fra Molde. Hun bor på Ås med familien sin.

Verv

Solveig er gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Viken, første vara til Stortinget og medlem av Venstres sentralstyre. Hun har tidligere vært fast møtende stortingsrepresentant, leder for Venstres internasjonale utvalg og gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Akershus og har bl.a ledet hovedutvalg for plan, næring og miljø og hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

Engasjement og Erfaring

Solveig Schytz er utdannet konservator fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet med museer og med kulturminnevern i ulike direktorater og som rådgiver i privat sektor innen bygningsvern.

Hun har også bred organisasjonserfaring fra frivillige organisasjoner på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Hun har blant annet vært leder av Nordisk konservatorforbund, speidersjef (styreleder) i Norges speiderforbund, og nestleder i Norsk Friluftsliv.

Solveig er aktiv i lokalsamfunnet, og er særlig opptatt av miljøvern, kultur, av frivillighetens rolle i samfunnet og av barn og unges oppvekstvilkår.