Ungdom streiker i protest mot manglende klimatiltak

Sjefsredaktør i Varden, Tom Erik Thorsen mener at proteststreiker mot manglende klimatiltak ikke er gyldig fraværsgrunn i skolene.

Gustav Søvde, Skien Venstres førstekandidat svarer Thorsen i “Hallo Varden”

Redaktør Tom Erik Thorsen argumenterer i sin leder 19. mars for at elevene som streiker mot manglende klimatiltak ikke bør få gyldig fravær for dette. Han er redd for at dersom man godkjenner dette som gyldig fravær, blir det vanskelig å sette grensen for hva som skal være gyldig fravær. Han viser til at det er mange gode tiltak man kan streike for, slik som bedre busstilbud, sunnere mat i kantina etc. Så hvor skal man da sette grensen?

Men min gode redaktør. Kan det virkelig tenkes så mange viktigere spørsmål for dagens unge enn nettopp klimatrusselen, som kan gjøre tilværelsen så mye vanskeligere for dagens unge, og deres barn, enn for vår generasjon? Hvis vi tror på det de aller fleste vitenskapsfolk hevder. Og hvor vår generasjon har sviktet. Vi burde være glade for engasjementet, og se på dette som en politisk streik, som vel regnes som lovlig for arbeidstakere, og gi gyldig fravær.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**