Fornebu med samhandling og miljøvennlig adkomst

Foto: Frank Roland

Selvaags forslag om Fornebu brygge representerer en helhetstenkning med spennende grep!

Innlegg av Frank Roland, 6.-kandidat Bærum Venstre, i Budstikka 7. mars 2019

Den ene aktøren etter den andre fremmer løpende, isolerte forslag på eget Fornebu-areal. I bisetninger presiseres det at alle tiltakene vil gagne miljøet og beboerne! Forslagene faller raskt fra hverandre, da de åpenbart kun fremmer egeninteresser og i liten grad bidrar til mer enn høyere bygg og fortetting. Manglende samhandling og evne til å tenke det store bildet medfører at forslagene naturlig nok ikke vekker gehør og entusiasme.

Fornebu har en unik plassering innerst i Oslofjorden. Her finner vi Norges tettest befolkede område, samt at fjorden utgjør Norges mest benyttede rekreasjons- og friluftsområde.

Historisk har fritidsbåt- og fergetrafikk mellom tettstedene og øyene i fjorden en lang tradisjon. I fjorden finner vi et stort antall badeperler, naturreservater, kulturskatter og museer med stedsnavn som gir gode maritime assosiasjoner – Son, Drøbak, Vollen, Filtvedt, Nesodden og Bygdøy.

Fornebu må på denne listen!

Selvaags forslag om Fornebu brygge representerer en helhetstenkning med spennende grep!

Forslaget om akvarium og et maritimt senter bygger på en miljøvennlig adkomst via både hurtigbåt og T-bane. Fornebu videreutvikles som et viktig fergested og maritimt landemerke, tett integrert med det øvrige hurtigfergenettet innerst i fjorden.

Et akvarium tilfører Fornebu en sårt tiltrengt dimensjon utover boliger og næringsarbeidsplasser. Det betyr en levende og ledende attraksjon, et kraftsentrum for forskning, kunnskap og gode opplevelser. Akvariet vil skape liv og tilbud til beboere, ansatte og besøkende i alle aldre.

Et lavmælt signalbygg og arkitektonisk perle som gir assosiasjoner med Operaen og tilpasset norsk skjærgård, plasseres estetisk på et område som i dag ligger brakk.

Forslaget kan kombineres med et helårs sjøbad med badstue, seilsportsenter, kajakkdeling og en liten gjestehavn. Med maritime sjømatstilbud à la Skagen, vil dette bli en unik perle for å oppleve resten av Fornebu med adkomst fra sjøen.

Jeg støtter Selvaags planer om en helhetlig plan. Forslaget videreutvikler Fornebus identitet og viktige kobling til fjordens nettverk av maritime opplevelser og attraksjoner. Forslaget vil positivt sette Fornebu på kartet.

Jeg oppfordrer Rev Ocean til å samhandle med Selvaag for å kreativt integrere «Verdenshavenes hovedkvarter» i Fornebu brygge-planene. Et omforent kystmiljø hvor de store utbyggerne samarbeider, vil gi Fornebu-utbyggingen en ny og viktig dimensjon som kommer både verdenshavene, Fornebubeboerne og besøkende til gode.

Selvaag oppfordres til å videreutvikle planene ved å lære av Universeum i Göteborg; ved å inkludere det akademiske og maritim kompetanse i utviklingen av tilbudet. Dette for å videreutvikle Norges maritime miljøkompetanse, samt fremme Norges evne til å bli et grønnere og et mer bærekraftig samfunn.

Bærum Venstre ønsker innbyggerorienterte utbyggere og en innbyggerstyrt kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**