Gjør det for biene!

Hvitveis, Ivar Knai - Asker Venstre

Det er snart vår og blomstringstid. En avgjørende tid i naturens kretsløp. Hvorfor er det viktig at alle gjør litt ekstra for insektene i år? Jo, fordi det betyr noe når alle bidrar litt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Klima- og miljøutfordringene kan oppleves overveldende. Mange av de store utfordringene er det et politisk ansvar å følge opp – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Men vi som innbyggere og forbrukere kan også gi viktige bidrag.

Insektsdøden er en kritisk trussel som vi alle kan bidra til å motvirke. Det er en trussel som rammer hele vårt økosystem. Uten insekter – ingen pollinering av blomster, frukt og bær. Insektene er avgjørende for bl.a. fuglelivet og for amfibier. Nettopp derfor må nasjonale og lokale myndigheter gjøre tiltak – og så er det viktig at vi alle i tillegg bidrar med vårt.

Så hva kan hver og en av oss gjøre? Vi kan la villbringebærplantene og markblomster få litt ekstra plass i hagen. Vi kan passe på å plante bievennlige blomster på balkongen eller i hagen. Vi kan lage (eller kjøpe) insektshotell og humlekasser. Vi kan la være å sprøyte med gift i hagen fordi mange sprøytemidler inneholder stoffer som bier, humler og andre insekter kan ta skade av. Skal du fjerne mose, så kan du for eksempel like godt bruke eddik.

De fleste av oss er opptatt av å bidra med vårt i arbeidet for natur og miljø. Mange små bidrag kan i sum gi stor effekt. Lykke til – og gjør det for biene!

Av Elisabeth Holter-Schøyen, Christian Dyresen og Marit H Meyer, kandidater for Asker Venstre

Innlegget sto på trykk i Budstikka 23. mars 2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**