Fødes det for få barn i Norge?

Gustav Søvde, vår 1. kandidat reflekterer over påstanden om at lave fødselstall er et problem.

 

Noen synes å være bekymret fordi det fødes for få barn i Norge.

Blant andre statsministeren i sin nyttårstale, og den nye barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad som uttalte i et oppslag 11.mars: «Det at vi nå har tidenes laveste fødselstall er et problem». Men er dette virkelig et problem?

Det det siktes til er at i 2018 ble det født 55.100 barn i Norge, mot 56.700 i 2017. Fødselstallet pr. kvinne er på 1,56. Dette er en nedgang fra 2009 hvor det ble født 1,98 barn pr. kvinne. Det sies i samme artikkel at fruktbarheten har gått ned i alle fylker, unntatt Telemark og Troms. Fruktbarheten var lavest i Oslo hvor den ble målt til 1,44 i 2018. På begynnelsen av 1980-tallet var den imidlertid enda lavere, helt ned i 1,34 i Oslo.

Også for innvandrerkvinner som gruppe har fruktbarheten gått ned. Den er i 2018 målt til 1,87 pr kvinne. Dette er det laveste noen gang, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Altså ingen grunn til bekymring for de som er spesielt opptatt av dette.

Befolkningen i Norge øker imidlertid stadig. Fødselsoverskuddet i fjor, som er antall fødte minus antall døde, var 14.280. Nettoinnvandringen var 18.100. Dette ga en befolkningsvekst på 32.380.

Vi lever i en verden som er i ferd med å bli overbefolket. Mange vil vel mene at den allerede er det, med tanke på vår forurensing og overforbruk av jordas ressurser. Hvorfor er det da et mål å øke fødselstallet i Norge, slik at befolkningen bare fortsetter å stige? Svaret fra mange vil være at ellers vil befolkningen stadig bli eldre, og det blir for få til å ta hånd om oss når vi blir pleietrengende etc.

Samtidig ser vi hjerteskjærende bilder fra overfylte flyktningeleire hvor barn lever i usselhet. Og vi vet at det dør tusenvis av barn i mange land på grunn av sult og sykdom. Samtidig synes det å ha blitt vanskeligere å adoptere barn fra utlandet til Norge. Burde det ikke heller være en prioritert oppgave for regjeringen å gjøre det lettere for norske foreldre å adoptere allerede fødte barn, istedenfor å styre med å forsøke å lokke folk til å føde flere barn i Norge?

Et annet spørsmål er: Kan det være at mange ser framtidsutsiktene for barn som fødes nå som så dystre, fordi vi forvalter kloden vår så dårlig, at man ikke ser det som viktig å sette mange barn til verden?

Gustav Søvde

1. kandidat for Skien Venstre ved kommunevalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**